Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. on kirjutanud mitmeid projekte. See on olnud põnev ja andnud meile oskusi suhelda erinevat tüüpi inimestega. Selle artikli mõte ongi julgustada noori projekte kirjutama. 

Miks kirjutada projekti? Põhjus on väga lihtne! Kui Sa kirjutad ise projekti, siis Sa saad ise otsustada, milleks ja kui suure toetuse sa taotled, mis asju sa saadud summaga läbi viid ja keda esinema kutsud. 

Kuidas projekti kirjutada? Kõik oleneb sellest, kuhu Sa kirjutad – erinevatel noortealgatuse fondidel on erinevad nõuded. Ideeviida nõuetega saab tutvuda SIIN.

Kui kaua selle kõigega läheb? Projekti kirjutamisele kuluv aeg sõltub sellest, kui kiiresti suudad leida endale sobiva meeskonna, kui kiiresti tuleb teil idee, kui kiiresti suudate omavahel ülesanded kokku leppida, kui kiiresti leiate potentsiaalsed koolitajad, juhendajad, esinejad või koostööpartnerid, kui palju inimesi te esinema kutsute, ning kui kiiresti nad teie kirjadele vastavad. 

Kuidas me projekti karantiinis kirjutasime? Me kirjutasime oma projekti video kohtumiste teel, umbes kord nädalas. Kõikidele interneti kohtumistele kõik kahjuks tulla ei saanud, kuid andsid vajadusel siiski oma panuse.

Mida projekti kirjutamine meile on andnud? Me oleme saanud erinevaid kogemusi. Projekti kirjutamine on arendanud meie suhlemis-, planeerimis- ja koostööoskust. Samuti oleme pidanud katsetama erinevate programmide kasutamist, et luua eelarve jaoks arvutustabel või koostada kuulutusi. Projekti läbiviimisega loodame, et suudame mõjutada noori teadlikult tegutsema meediapädevust nõudvates valdkondades ja looma erinevatesse avaliku meedia portaalidesse sisu.

Positiivne projekti koostamise juures: me saime rahastuse ja meil on plaanis mega lahedad koolitajad ning me saime ise otsustada, keda noortega kohtuma kutsuda.

Negatiivne projekti kirjutamise juures: paljud lahedad koolitajad on väga hõivatud ega pole meie hinnapäringutele vastanud või on oma tiheda graafiku tõttu meie koostööpakkumisest loobunud.

Projekti “Teeme ise!” käigus saavad Elva valla 4.-9. klassi õpilased võimaluse tutvuda Elva vallas olevate võimalustega ise teistele noortele infot jagada. Meil on Puhjas olemas raadioruum, kuhu oodatakse õpilasi podcaste looma. Elva noortekeskuste ja valla koostöös on valminud noortele mõeldud koduleht, kuhu oodatakse samuti noorte omaosalusel sisuloomet. Koolis aga selleteemaline õpe puudub. Projekt annab õpilastele teadmisi podcasti ettevalmistamise, teemade valiku ja tekstiloome osas. Olulised oskused on ka videomontaaži ja plakatite kujundamise oskus ning erinevate võimaluste ja noortele kättesaadavate keskkondadega kursis olemine. Koolides on mitmeid õpilasgruppe – õpilasaktiivid ja -esindused, mängujuhid, tantsu ja kendama vahetundide läbiviijad. Kõigil gruppidel on huvi läbi erinevate kanalite oma kogemusi, tähelepanekuid ja ettevõtmisi teiste noortega jagada, kuid puuduvad teadmised ja oskused, kuidas oma tegevust kajastada ning uutesse projektidesse rohkem õpilasi kaasata. 

Protsessi käik: 

  1. Alustasime ideekorjega, valisime välja ühe konkreetse idee ja hakkasime seda edasi arendama. Ideeviida ideekonkursi puhul antakse sageli ette ka prioriteetsed teemad, kuid see ei tähenda seda, et ei võiks mõnel muul teemal projekti esitada. Meil oli juba eelnevatel aruteludel noorte meediapädevuse arendamise temaatika arutlusel olnud, seega sobis etteantud teema suurepäraselt meie plaanidega.
  2. Koostasime ideekavandi ning saatsime selle määratud tähtajaks teeviida kodulehe kaudu ideeviida konkursile.
  3. Meile määrati mentor, kelle küsimustele pidime vastama ning seeläbi oma ideed edasi arendama.
  4. Meie ülesanne oli leida koolitajad, kes oleksid nõus meie poolt välja mõeldud koolitusi läbi viima. Selleks koostasime hinnapäringud, mille saatsime erinevatele Eesti tuntud noortele youtuberitele, suunamudijatele ja taskuhäälingu tegijatele.
  5. Koostasime tegevus- ja ajakava, kuhu lisasime kõik projektiga seotud tegevused, mida peame tegema alustades ideede genereerimisest kuni aruandluse esitamiseni.
  6. Koostasime plakati, mis läks ette antud kuupäeval avalikule hindamisele Teeviida FB kanalis. 
  7. Postitasime õpilasaktiivi Instagrami ja Elva Gümnaasiumi FB kanalites üleskutse oma projekti poolt hääletama. Rahastuse saamiseks on Ideeviida projektikonkursil nõue koguda oma ideele vähemalt 100 meeldimist. Meie idee sai 120 häält ja saime projektile “Teeme ise!” rahastuse.
  8. Otsustasime, et kevadperioodil koroona viirusest põhjustatud eriolukorra tõttu pole nii suuremahulist koolitustesarja võimalik läbi viia ning seetõttu toimuvad põnevad noortele suunatud koolitused (“Video monteerimine”, ,,Taskuhäälingu lindistamine”, “Artikli kirjutamine”, ,,Teksti kujundamine”, ,,Plakati kujundamise koolitus”) sügisel.
  9. Ees on veel palju tööd. Projekti kirjutamine on väga väike osa projekti läbiviimisest. Põhitöö algab tegelikult alles pärast rahastusotsuse teate saamist. Meil on ees veel koolitajatega lõplike kokkulepete sõlmimine, koolituste toimumise ajakava viimistlemine, plakatite valmistamine, sündmuse reklaamimine ja läbiviimine ning seejärel projekti analüüsimine ja aruande koostamine.

Projekti kirjutamine ja läbiviimine tundub päris keeruline ja pisut hirmutav. EG õpilasaktiiv T.A.H.E. õpilased on kirjutanud kolm projekti ja osalenud Elva valla kaasava eelarve ideekonkursil. Õpilasaktiivis osalevad 2.-6. klassi õpilased. Meie projektid on saanud rahastusi. See tähendab, et kui on hea idee, töökas seltskond ja te oskate oma mõtteid kirja panna, siis on kõik võimalik. Me loodame, et rohkem noori hakkavad projekte kirjutama ja saavad seeläbi eluks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro, Liina Aunap ja Gerlinde Vallikivi.