Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Autor: Hanna Laius

Tartumaa noortefond

Kõigil Tartumaa noortel vanuses 12-26 on võimalik taodelda Tartumaa noortefondilt rahalisi vahendeid, et ellu viia enda projekt.

Tartumaa noortefondi 2021. aasta taotlusvoorud on 5. veebruaril, 5. aprillil  ja 4. juunil.

Noortefond annab võimaluse noorte- ja kogukonnaelu rikastamiseks. Noortefond toetab noorte ideid kuni 1000 € väärtuses projekti kohta.  

Lisainfot saab antud lingilt:

Taotlusvoorud toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” raames. Toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.  

Paneme noortele aru pähe projekt

26.septembril toimus Victoria Villigu koolitus: Kuidas saada youtuberiks? Kokku osales koolitusel 38 noort Elva eri pakadest.

Antud koolitus toimus Ideeviit projektikonkurssi ja Elva valla noorte omaalagtusfondi projekti raames. Kolm Elva noort kirjutasid omaalagatuslikult projekti: Paneme noortele aru pähe.

Koolituse eesmärgiks oli anda noortele ülevaade YouTuber´i elust. Näidata, milliseid raskusi võib ette tulla ning saada ka tulevikuks häid nõuandeid. Saime teada, mismoodi mõjutab sotsiaalmeedia inimese kuulsust ja elu ning kuidas saada hakkama negatiivsete kommentaaridega. Seda antud koolitus ka andis.

” Koolitus oli huvitav ning sain väga tähtsat infot, millest ma polnud enne teadlik. “- ütles üks koolitusel osalenu.

Saime kogemusi projekti tegemisest, koostamisest ja läbiviimisest. Lisaks sellele saime harjutada meeskonnatööd, vastutustundlikust ja raha planeerimist. Saime teada, et projekti läbiviimine ei ole nii lihte, kui algselt arvasime ning kulub palju aega ja raha, et projet läbiviia.

Enne koolitust olid emotsioonid laes, kuna Victoria jõudis kohale viimasel hetkel. Lõpuks , kui koolitus oli läbi olid emotsioonid positiivsed, kuna koolitus läks väga hästi ning kohale tuli palju huvilisi.

Teistele noortele, kes tahaksid projekti ellu viia aga ei tea, millega alustada soovitaks, et nad mõtleskid enne, millega nad ennast seovad. Projekti läbiviimine võtab palju aega, planeerimise oskust ja koostööd. Ja see on pühendumise asi, et projekt lõpuni viia.

Teeme ise!

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. kirjutas noorte meediapädevuste tõstmiseks projekti “Teeme ise!”  ning sai ENTK projektikonkursi “Ideeviit” rahastuse 1266 euro ulatuses.

Projekti “Teeme ise!” käigus tutvuvad Elva valla 4.-9. klassi õpilased Elva vallas olevate võimalustega ise teistele noortele infot jagada. Puhjas on olemas raadioruum, kuhu oodatakse õpilasi taskuhäälinguid looma. Elva noortekeskuste ja valla koostöös on valminud noortele mõeldud koduleht, kuhu oodatakse samuti noorte omaosalusel sisuloomet. Koolis aga selleteemaline õpe puudub. Projekt annab õpilastele teadmisi podcasti ettevalmistamise, teemade valiku ja tekstiloome osas. Olulised on ka videomontaaži ja plakatite kujundamise oskus ning erinevate võimaluste ja noortele kättesaadavate keskkondadega kursis olemine. Koolides on mitmeid õpilasgruppe – õpilasaktiivid ja -esindused, mängujuhid, tantsu ja kendama vahetundide läbiviijad, kes soovivad oma tegevusi kajastada, kuid puuduvad sellealased teadmised. 

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilased on kokku leppinud mitmeid koolitusi, mis toimuvad septembri-, oktoobri- ja novembrikuu jooksul. Kõik koolitused toimuvad reedeti kell 15.00, et noortel oleks lihtsam toimumise aega meeles pidada. Oma nõusoleku koolitust läbi viia on andnud järgmised koolitajad:

18. september kell 15.00 TEKSTI KUJUNDAMINE – kuidas oma mõtteid koondada loogiliseks tekstiks, kust leida viiteid ja infot ning mismoodi sotsiaalmeedias olla mõjuv (Marianne Ubaleht).

2. november kell 15.00 PLAKATI KUJUNDAMINE – milliseid programme kasutada, kui oled alustaja plakatikujundaja, milline info peab kindlasti plakatil olema ning kuidas kujundada mõjuv plakat (Mariliis Vanaisak).

23. oktoober kell 15.00 TASKUHÄÄLINGU ETTEVALMISTUS – kuidas alustada podcastiga: kontseptsioon, nimi, kujundus, sisu. Koolitaja jagab praktilisi nõuandeid ja õppetunde (Sille-Kadri Simer).

30. oktoober kell 15.00 TASKUHÄÄLINGU LINDISTAMINE – Puhja raadioruumis õpitakse lindistama enda ettevalmistatud podcasti (Kristjan Veedler).

Läbirääkimised on pooleli veel video monteerimise kursuse juhendajaga. Info registreerimise kohta ilmub Elva Gümnaasiumi ja noored.elva.ee kodulehel.

Kõik koolitussarja õpitoad on noorele tasuta!

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro, Liina Aunap, Gerlinde Vallikivi ja juhendaja Heliise Riisaar.

Avatud noorsootöö toetusvoor 2020- Elva Avatud Noortekeskuses

See suvi käis veidi teist pidi, kui tavaliselt ning see aasta oli võimalik toetust saada Avatud noorsootöö 2020 toetusvoorust, mida toetas Haridus-ja Noorteamet. Ka Elva Avatud Noortekeskus sai projektist osa ning tänu sellele soetati noortekeskusele nii matkavarustust, erialast kirjandust, õuemänge ja veel muudki.

Terve suve mängisime me erinevaid õuemänge, alates õuejengast, petankist kuni erinevate viskemängudeni välja.

Tegime mitu vahvat matka loodusesse. Kõige lähemal käisime matkamas Väikesel Väerajal, mis on noortekeskuses vaid mõnesaja meetri kaugusel. Seal sõime, silmitsesime loodust ja maalisime pilte ümbritsevast. Aega jäi ka mõne õuemängu mängimiseks.

Mustjärve ääres käisime matkamas ja lihtsalt nautisime looduses olemist. Mustjärv on madal looduslik rabajärv, mille ümber lookleb umbes 2,3 km pikkune mõnus rada.

Valgesoo matkarajal käisime veel viimasel augustikuu päeval matkamas. Meil vedas veel ilmaga, kuna niipea, kui saime ennast tagasi mugavasse bussi, hakkas ka vihma sadama. Valgesoos tutvusime erinevate rabataimede, loomade ja putukatega. Jõhvikaid oli eriti palju ja suuri ning neid korjasid noored ka kaasa. Samuti saime ronida vaatetori ning sealt nautida ümbritsevat ilu ja vaateid.

Suvi möödus lõbusalt. Nüüd oleme ennast uueks kooliaastaks mõnusalt välja puhanud ja uuteks väljakutseteks valmis.

Läheme matkale või mängime õuemänge!

Avatud noortekeskuste toetusmeetoti toel, mida rahastab Haridus-ja Noorteamet, oleme korraldanud ja korraldame edasi augustis mitmeid vahvaid õuemängude päevasid ja matkasid.

Viimati matkasid Elva Noortekeskuse noored Väikesel Väerajal, mis meeldis neile väga. Sai palju nalja, juttu aetud ja kaunist loodust avastatud. Paisu juures tegime peatuse, kus noored said veidi keha kinnitada, mängida õuemänge ja isegi maalida.

31. augustil on võimalik kõigil matkasõpradel tulla matkale Valgesoosse. Matkme kaunis rabas, õpime looduse kohta ja teeme väikese pikniku.

Rada asub Põlvamaal ning sinna saame bussiga, mis väljub Elva Huviala-ja Koolituskeskuse eest. Raja pikkus on 1,9 km ning rajal jalutades on võimalik mängida ka nutimängu, mis paneb proovile su teadmised loodusest.

Võimalik on külastada vaatetorni ning vaadelda rabasaari ja -taimestikku, vanasid metsakultuure ning laanekuklasterikaste metsaserva.

Sellel suvel aga on ka veel mitmed õuemängude päevad kavas, kus saab toreda päeva veeta väljas lustides.

Ootame kõiki matkale ja õuemängude päevadele. Tule veeda tore päev meie seltsis!

Noortekeskused on taas avatud!

Elva Avatud Noortekeskus

Rõngu Avatud Noortekeskus:

Ulila Keskus:

Hellenurme Avatud Noortekeskus

Rannu Pere-ja Noortekeskus:

Avatud: E, K, R kell 12-16

Puhja Noortekeskus:

Avatud: E-R kell 12-17

T kell 14: loovring

N kelll 14: kitarriring

Kohtumiseni noortekeskustes!

Teeme ise!

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. on kirjutanud mitmeid projekte. See on olnud põnev ja andnud meile oskusi suhelda erinevat tüüpi inimestega. Selle artikli mõte ongi julgustada noori projekte kirjutama. 

Miks kirjutada projekti? Põhjus on väga lihtne! Kui Sa kirjutad ise projekti, siis Sa saad ise otsustada, milleks ja kui suure toetuse sa taotled, mis asju sa saadud summaga läbi viid ja keda esinema kutsud. 

Kuidas projekti kirjutada? Kõik oleneb sellest, kuhu Sa kirjutad – erinevatel noortealgatuse fondidel on erinevad nõuded. Ideeviida nõuetega saab tutvuda SIIN.

Kui kaua selle kõigega läheb? Projekti kirjutamisele kuluv aeg sõltub sellest, kui kiiresti suudad leida endale sobiva meeskonna, kui kiiresti tuleb teil idee, kui kiiresti suudate omavahel ülesanded kokku leppida, kui kiiresti leiate potentsiaalsed koolitajad, juhendajad, esinejad või koostööpartnerid, kui palju inimesi te esinema kutsute, ning kui kiiresti nad teie kirjadele vastavad. 

Kuidas me projekti karantiinis kirjutasime? Me kirjutasime oma projekti video kohtumiste teel, umbes kord nädalas. Kõikidele interneti kohtumistele kõik kahjuks tulla ei saanud, kuid andsid vajadusel siiski oma panuse.

Mida projekti kirjutamine meile on andnud? Me oleme saanud erinevaid kogemusi. Projekti kirjutamine on arendanud meie suhlemis-, planeerimis- ja koostööoskust. Samuti oleme pidanud katsetama erinevate programmide kasutamist, et luua eelarve jaoks arvutustabel või koostada kuulutusi. Projekti läbiviimisega loodame, et suudame mõjutada noori teadlikult tegutsema meediapädevust nõudvates valdkondades ja looma erinevatesse avaliku meedia portaalidesse sisu.

Positiivne projekti koostamise juures: me saime rahastuse ja meil on plaanis mega lahedad koolitajad ning me saime ise otsustada, keda noortega kohtuma kutsuda.

Negatiivne projekti kirjutamise juures: paljud lahedad koolitajad on väga hõivatud ega pole meie hinnapäringutele vastanud või on oma tiheda graafiku tõttu meie koostööpakkumisest loobunud.

Projekti “Teeme ise!” käigus saavad Elva valla 4.-9. klassi õpilased võimaluse tutvuda Elva vallas olevate võimalustega ise teistele noortele infot jagada. Meil on Puhjas olemas raadioruum, kuhu oodatakse õpilasi podcaste looma. Elva noortekeskuste ja valla koostöös on valminud noortele mõeldud koduleht, kuhu oodatakse samuti noorte omaosalusel sisuloomet. Koolis aga selleteemaline õpe puudub. Projekt annab õpilastele teadmisi podcasti ettevalmistamise, teemade valiku ja tekstiloome osas. Olulised oskused on ka videomontaaži ja plakatite kujundamise oskus ning erinevate võimaluste ja noortele kättesaadavate keskkondadega kursis olemine. Koolides on mitmeid õpilasgruppe – õpilasaktiivid ja -esindused, mängujuhid, tantsu ja kendama vahetundide läbiviijad. Kõigil gruppidel on huvi läbi erinevate kanalite oma kogemusi, tähelepanekuid ja ettevõtmisi teiste noortega jagada, kuid puuduvad teadmised ja oskused, kuidas oma tegevust kajastada ning uutesse projektidesse rohkem õpilasi kaasata. 

Protsessi käik: 

  1. Alustasime ideekorjega, valisime välja ühe konkreetse idee ja hakkasime seda edasi arendama. Ideeviida ideekonkursi puhul antakse sageli ette ka prioriteetsed teemad, kuid see ei tähenda seda, et ei võiks mõnel muul teemal projekti esitada. Meil oli juba eelnevatel aruteludel noorte meediapädevuse arendamise temaatika arutlusel olnud, seega sobis etteantud teema suurepäraselt meie plaanidega.
  2. Koostasime ideekavandi ning saatsime selle määratud tähtajaks teeviida kodulehe kaudu ideeviida konkursile.
  3. Meile määrati mentor, kelle küsimustele pidime vastama ning seeläbi oma ideed edasi arendama.
  4. Meie ülesanne oli leida koolitajad, kes oleksid nõus meie poolt välja mõeldud koolitusi läbi viima. Selleks koostasime hinnapäringud, mille saatsime erinevatele Eesti tuntud noortele youtuberitele, suunamudijatele ja taskuhäälingu tegijatele.
  5. Koostasime tegevus- ja ajakava, kuhu lisasime kõik projektiga seotud tegevused, mida peame tegema alustades ideede genereerimisest kuni aruandluse esitamiseni.
  6. Koostasime plakati, mis läks ette antud kuupäeval avalikule hindamisele Teeviida FB kanalis. 
  7. Postitasime õpilasaktiivi Instagrami ja Elva Gümnaasiumi FB kanalites üleskutse oma projekti poolt hääletama. Rahastuse saamiseks on Ideeviida projektikonkursil nõue koguda oma ideele vähemalt 100 meeldimist. Meie idee sai 120 häält ja saime projektile “Teeme ise!” rahastuse.
  8. Otsustasime, et kevadperioodil koroona viirusest põhjustatud eriolukorra tõttu pole nii suuremahulist koolitustesarja võimalik läbi viia ning seetõttu toimuvad põnevad noortele suunatud koolitused (“Video monteerimine”, ,,Taskuhäälingu lindistamine”, “Artikli kirjutamine”, ,,Teksti kujundamine”, ,,Plakati kujundamise koolitus”) sügisel.
  9. Ees on veel palju tööd. Projekti kirjutamine on väga väike osa projekti läbiviimisest. Põhitöö algab tegelikult alles pärast rahastusotsuse teate saamist. Meil on ees veel koolitajatega lõplike kokkulepete sõlmimine, koolituste toimumise ajakava viimistlemine, plakatite valmistamine, sündmuse reklaamimine ja läbiviimine ning seejärel projekti analüüsimine ja aruande koostamine.

Projekti kirjutamine ja läbiviimine tundub päris keeruline ja pisut hirmutav. EG õpilasaktiiv T.A.H.E. õpilased on kirjutanud kolm projekti ja osalenud Elva valla kaasava eelarve ideekonkursil. Õpilasaktiivis osalevad 2.-6. klassi õpilased. Meie projektid on saanud rahastusi. See tähendab, et kui on hea idee, töökas seltskond ja te oskate oma mõtteid kirja panna, siis on kõik võimalik. Me loodame, et rohkem noori hakkavad projekte kirjutama ja saavad seeläbi eluks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro, Liina Aunap ja Gerlinde Vallikivi.

© 2021 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑