Elva Avatud Noortekeskus:

Ideeviit: Paneme noortele aru pähe

Elva valla noortevolikogu:

Nopi Üles!: Elva valla noorte kohvikutepäev

Läbiviidud projektid

Elva Avatud Noortekeskus:

AVATUD NOORSOOTÖÖ TOETUSVOOR 2020

ELVA VALLA NOORTEMALEV 2020