Elva ja Nõo noored

Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Page 3 of 4

Teeme ise!

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. on kirjutanud mitmeid projekte. See on olnud põnev ja andnud meile oskusi suhelda erinevat tüüpi inimestega. Selle artikli mõte ongi julgustada noori projekte kirjutama. 

Miks kirjutada projekti? Põhjus on väga lihtne! Kui Sa kirjutad ise projekti, siis Sa saad ise otsustada, milleks ja kui suure toetuse sa taotled, mis asju sa saadud summaga läbi viid ja keda esinema kutsud. 

Kuidas projekti kirjutada? Kõik oleneb sellest, kuhu Sa kirjutad – erinevatel noortealgatuse fondidel on erinevad nõuded. Ideeviida nõuetega saab tutvuda SIIN.

Kui kaua selle kõigega läheb? Projekti kirjutamisele kuluv aeg sõltub sellest, kui kiiresti suudad leida endale sobiva meeskonna, kui kiiresti tuleb teil idee, kui kiiresti suudate omavahel ülesanded kokku leppida, kui kiiresti leiate potentsiaalsed koolitajad, juhendajad, esinejad või koostööpartnerid, kui palju inimesi te esinema kutsute, ning kui kiiresti nad teie kirjadele vastavad. 

Kuidas me projekti karantiinis kirjutasime? Me kirjutasime oma projekti video kohtumiste teel, umbes kord nädalas. Kõikidele interneti kohtumistele kõik kahjuks tulla ei saanud, kuid andsid vajadusel siiski oma panuse.

Mida projekti kirjutamine meile on andnud? Me oleme saanud erinevaid kogemusi. Projekti kirjutamine on arendanud meie suhlemis-, planeerimis- ja koostööoskust. Samuti oleme pidanud katsetama erinevate programmide kasutamist, et luua eelarve jaoks arvutustabel või koostada kuulutusi. Projekti läbiviimisega loodame, et suudame mõjutada noori teadlikult tegutsema meediapädevust nõudvates valdkondades ja looma erinevatesse avaliku meedia portaalidesse sisu.

Positiivne projekti koostamise juures: me saime rahastuse ja meil on plaanis mega lahedad koolitajad ning me saime ise otsustada, keda noortega kohtuma kutsuda.

Negatiivne projekti kirjutamise juures: paljud lahedad koolitajad on väga hõivatud ega pole meie hinnapäringutele vastanud või on oma tiheda graafiku tõttu meie koostööpakkumisest loobunud.

Projekti “Teeme ise!” käigus saavad Elva valla 4.-9. klassi õpilased võimaluse tutvuda Elva vallas olevate võimalustega ise teistele noortele infot jagada. Meil on Puhjas olemas raadioruum, kuhu oodatakse õpilasi podcaste looma. Elva noortekeskuste ja valla koostöös on valminud noortele mõeldud koduleht, kuhu oodatakse samuti noorte omaosalusel sisuloomet. Koolis aga selleteemaline õpe puudub. Projekt annab õpilastele teadmisi podcasti ettevalmistamise, teemade valiku ja tekstiloome osas. Olulised oskused on ka videomontaaži ja plakatite kujundamise oskus ning erinevate võimaluste ja noortele kättesaadavate keskkondadega kursis olemine. Koolides on mitmeid õpilasgruppe – õpilasaktiivid ja -esindused, mängujuhid, tantsu ja kendama vahetundide läbiviijad. Kõigil gruppidel on huvi läbi erinevate kanalite oma kogemusi, tähelepanekuid ja ettevõtmisi teiste noortega jagada, kuid puuduvad teadmised ja oskused, kuidas oma tegevust kajastada ning uutesse projektidesse rohkem õpilasi kaasata. 

Protsessi käik: 

  1. Alustasime ideekorjega, valisime välja ühe konkreetse idee ja hakkasime seda edasi arendama. Ideeviida ideekonkursi puhul antakse sageli ette ka prioriteetsed teemad, kuid see ei tähenda seda, et ei võiks mõnel muul teemal projekti esitada. Meil oli juba eelnevatel aruteludel noorte meediapädevuse arendamise temaatika arutlusel olnud, seega sobis etteantud teema suurepäraselt meie plaanidega.
  2. Koostasime ideekavandi ning saatsime selle määratud tähtajaks teeviida kodulehe kaudu ideeviida konkursile.
  3. Meile määrati mentor, kelle küsimustele pidime vastama ning seeläbi oma ideed edasi arendama.
  4. Meie ülesanne oli leida koolitajad, kes oleksid nõus meie poolt välja mõeldud koolitusi läbi viima. Selleks koostasime hinnapäringud, mille saatsime erinevatele Eesti tuntud noortele youtuberitele, suunamudijatele ja taskuhäälingu tegijatele.
  5. Koostasime tegevus- ja ajakava, kuhu lisasime kõik projektiga seotud tegevused, mida peame tegema alustades ideede genereerimisest kuni aruandluse esitamiseni.
  6. Koostasime plakati, mis läks ette antud kuupäeval avalikule hindamisele Teeviida FB kanalis. 
  7. Postitasime õpilasaktiivi Instagrami ja Elva Gümnaasiumi FB kanalites üleskutse oma projekti poolt hääletama. Rahastuse saamiseks on Ideeviida projektikonkursil nõue koguda oma ideele vähemalt 100 meeldimist. Meie idee sai 120 häält ja saime projektile “Teeme ise!” rahastuse.
  8. Otsustasime, et kevadperioodil koroona viirusest põhjustatud eriolukorra tõttu pole nii suuremahulist koolitustesarja võimalik läbi viia ning seetõttu toimuvad põnevad noortele suunatud koolitused (“Video monteerimine”, ,,Taskuhäälingu lindistamine”, “Artikli kirjutamine”, ,,Teksti kujundamine”, ,,Plakati kujundamise koolitus”) sügisel.
  9. Ees on veel palju tööd. Projekti kirjutamine on väga väike osa projekti läbiviimisest. Põhitöö algab tegelikult alles pärast rahastusotsuse teate saamist. Meil on ees veel koolitajatega lõplike kokkulepete sõlmimine, koolituste toimumise ajakava viimistlemine, plakatite valmistamine, sündmuse reklaamimine ja läbiviimine ning seejärel projekti analüüsimine ja aruande koostamine.

Projekti kirjutamine ja läbiviimine tundub päris keeruline ja pisut hirmutav. EG õpilasaktiiv T.A.H.E. õpilased on kirjutanud kolm projekti ja osalenud Elva valla kaasava eelarve ideekonkursil. Õpilasaktiivis osalevad 2.-6. klassi õpilased. Meie projektid on saanud rahastusi. See tähendab, et kui on hea idee, töökas seltskond ja te oskate oma mõtteid kirja panna, siis on kõik võimalik. Me loodame, et rohkem noori hakkavad projekte kirjutama ja saavad seeläbi eluks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro, Liina Aunap ja Gerlinde Vallikivi.

“Aktiivne vaheaeg” seitsmes päev/kokkuvõte

Ats Paavel

Pühapäev (26.04) oli “Aktiivse Vaheaja” seitsmes ehk viimane päev. Elva valla noortevolikogu tänab kõiki osalejaid väga aktiivse osavõtu eest.

Viimase päeva teema oli vaba kava/omalooming ehk lihtsamini öeldes said osalejad endale meelepärase teema ise välja mõelda. Õhtuks kogunes hulgaliselt pilte: küpsetamisest, jalgratta- ja krossimootorrattaga sõitmisest kui ka niisama perega aja veetmisest. Kõik tulid ülesandega kaasa ja said hästi hakkama.

“Aktiivsel Vaheajal” oli osalejaid kokku 10. Väga-väga suur sügav kummardus kõigile osalejate ees. Võitja loosisime välja kõigi osalejate seast. Loosimise tulemusena võitis “Aktiivsel vaheajal” osalemise eest auhinna Ats Paavel.

Palju-palju õnne võitjale. Palun võta noortevolikoguga ühendust! Kirjuta neile meilile või facebooki.

Suur tänu ka kõigile teistele osalejatele veelkord. Püsige kodus ja olge terved!

Elva valla noortevolikogu tänab Mari-Liis Vanaisakut Rõngu Rahvamajast auhinnakoti täitmise eest!

Aktiivsusmängu “Aktiivne Vaheaeg” korraldab Elva valla noortevolikogu koostöös Elva vallavalituse ja Rõngu Rahvamajaga.

“Aktiivne vaheaeg” kuues päev

Ats Paavel

“Aktiivne Vaheaeg” on jõudmas lõpule. Tänane teema oli noortepärane laupäev.

Osalejad saatsid pilte, millega nemad laupäeval tegelesid. Kes mängis perega väljas, kes osales veebiseminaril, kes grillis liha ja tegi tik-tok´ke. Samuti ei ole ära kadunud väljas liikumine. Reeglite järgi peab väljas liikuma vähemalt 1 kilomeetri. Keskmiselt liigutakse väljas ikkagi 3 kilomeetrit. Samuti on rõõm näha, et olenemata eriolukorrast leiab erinevateks tegevusteks aega ja võimalust.

Juba homme saab läbi noortevolikogu poolt korraldatud vaheaja aktiivsusmäng. Viimane päev on natukene lihtsam. Nimelt homme saavad kõik osalejad valida endale meelepärase teema e. vaba kava/omalooming.

Kõigi osalejate vahel loositakse välja auhinnakott. Selleks kasutatakse commentpicker.com abi. Loosimine toimub esmaspäeval. Hiljemalt õhtuks avaldatakse võitja nimi Elva valla noortevolikogu facebooki lehel kui ka ürituse eventil.

“Aktiivne vaheaeg” viies päev

Ats Paavel

“Aktiivse Vaheaja” viienda päeva teema oli ise tehtud-hästi tehtud. Osalejad saatsid pilte väga erinevatest tegevustest/asjadest. Noortevolikogu rõõmustab, et osalejad näevad endiselt vaeva.

Oodati pilte, millel oleks näha objekte/tegevusi, mida iseloomustavad väjendit “ise tehtud-hästi tehtud”. Saadeti pilte nii kokkamisest, käsitööst kui ka enda toa ehitamisest. Osalejad on väga-väga tublid. Uskumatu, et natukene teistsugune kevadine vaheaeg juba lõppemas on. Järele on jäänud veel 2 päeva. Homse päeva teema on “noortepärane laupäev”. Oodatakse pilte noortepärase laupäeva tegevustest/olemusest. Milline näeb välja tõeline noortepärane laupäev?

Veebiviktoriini tulemused

Veebiviktoriin “Testi oma teadmisi koduvalla kohta…” toimus 22.aprillil. Viktoriin oli Elva valla teemaline. Kõik Elva valla elanikud võisid viktoriinist osa võtta. Osalejaid oli 29. Väga suurepärane osalejate arv.

Noortevolikogu on vaadanud tulemused üle. Kõige ausam ja parim mängija oli Rasmus Punkar. Samuti otsustati välja anda veel üks auhind. See auhind loositi välja kõigi osalejate seast. Loosimise tulemusel võitis loosiauhinna Daigi Zirk. Kõigi võitjatega võtame ühendust. Võitjaid ootab ees ka auhinnakott. Auhinnakotti aitas täita Elva vallavalitsus. Auhinnakotist leiab lisaks valla meenetetele ka Elva valla noortevolikogu meeneid. Auhinnad toimetatakse võitjatele kätte kontaktivabalt. Täpsemalt lepitakse kokku juba võitjatega.

Loosimise tulemus

Elva valla noortevolikogu tänab kõiki veebiviktoriinist osavõtjaid ja paneb kõigile südamele, et oleme ausad ka edaspidi.

Natukene ka viktoriini tulemustest täpsemalt: Võitja kogus kokku punkte 29 067 (21 õiget ja 1 valet) Rasmus Punkar Loosiauhinna võitja kogus 18 283 punkti (15 õiget ja 7 valet) Daigi Zirk

Kuidas said teada viktoriinist? Daigi sai viktoriinist teada läbi noortevolikogu sotsiaalmeedia postituse, mille peale otsustas, et ka Tema peab viktoriini läbi tegema. Ta tunnistas, et viktoriini läbi tehes tundis, et “siit tuleb midagi”. Ka Rasmus sai teada läbi facebooki postituse.

Kuidas jõudsid õigete vastusteni? Daigi otsis vastuseid internetist kui ka küsis abi perelt. Samuti teadis Ta ka paari vastust peast. Rasmus kasutas õigete vastusteni jõudmiseks oma teadmisi, loogikat kui ka sisetunnet.

Elva valla noortevolikogu tänab kultuurispetsialisti Margit Kink´i, Elva turismijuhti Hemminki Otstavel´it kui ka spordijuhti Madis Šumanov´i.

Veebiviktoriini “Testi oma teadmisi koduvalla kohta…” korraldas Elva valla noortevolikogu koostöös Elva vallavalitsuse ja SA Elva Kultuur ja Sport-ga.

“Aktiivne vaheaeg” neljas päev

Emili Külaots

“Aktiivse vaheaja” neljanda päeva fototeema oli “tänane kalendritähtpäev”. Teadagi on ju 23. aprill jüri-ja veteranipäev.

Osalejatelt ootasime pilte, mis neid kahte tähtpäeva iseloomustab, olgu selleks siis lehviv lipp või muud säärast. Kõige rohkem fotosid oligi seekord meie kaunist riigilipust. Jätkuvalt on rõõm tõdeda, et osalejad on aktiivsed ning usinad. Homse päeva teemaks on aga “Ise tehtud-hästi tehtud” -ootame pilte vahvatest meisterdustest, maitsvatest küpsetistest või millestki muust päris oma kätega tehtust.

Kui mõtled, et küpsetad midagi-ära unusta kindlasti kinni pidada hügieeni reeglitest(pese ära korralikult käed!!)

“Aktiivne Vaheaeg” kolmas päev

Saskia Heinaru

Aktiivsusmäng on täpselt poole peal. Osalejad on olnud väga tublid ja järjepidevad. Noortevolikogu soovib kõigile praegusetele- kui ka tulevastele osalejatele edu. Kui sa pole jõudnud siiani mänguga alustada, siis just nüüd on selleks õige aeg. Loosimises arvestatakse kõiki osalejaid.

Tänane teema oli “karantiini lemmiktegevus”. On rõõm tõdeda, et lemmiktegevusi on hulgaliselt. Kellel on selleks magamine, kassiga mängimine, grillimine ja raamatu lugemine-viimane oli ka kõige populaarsem. Järgmiseks teemaks on “tänane kalendritähtpäev”. Noortevolikogu ootab pilte lehvivast Eesti lipust, veteranist, veteranipäeva tähistamisest. Teretulnud on kõik pildid.

“Aktiivne Vaheaeg” teine päev

Herta Heinaru

Teise päeva pildi teema oli “reeglitest peetakse kinni”. Osalejad tegid pilte tühjadest mänguväljakutest, tänavates-kus ei ole mitte kedagi kui ka metsateedest. Noortevolikogul on hea meel, et endiselt peetakse kinni valituse poolt kehtestatud 2+2 reeglist. Ikka samas vaimus edasi!

Üritusest on otsustanud osa võtta ka noorsootöötajad. Selle üle on noortel just kõige rõõmsam. Lisaks ei usutud, et nii vähese “etteteatamise ajaga” võetakse nii hulgaliselt üritusest osa.

Juba homme (22.04) on võimalus terve päev osa võtta veebiviktoriinis “Testi oma teadmisi koduvalla kohta…”. Täpsema info leiad SIIT! Viktoriinist saavad osa võtta kõik Elva valla elanikud.

Mida veel saab vaheajal teha?

Oled juba täitnud aktiivse vaheaja väljakutsed ja tahaksid midagi veel teha?

Õnneks on ka Elva valla noorsootöötajad mõelnud tegevusi vaheajaks:

🎈 Rannu noortekas kutsub tegema gps-i kunsti. Vaata lähemalt. Miks mitte ühendada see aktiivse vaheaja liikumisega 😉

🎈Samuti kutsub Rannu virtuaalsele 23.-26. aprillil jüriöö jooksule. Vaata lisainfot. jällegi saab mitu asja ühendada 😉

🎈Ulila keskus kutsub ka iga päev erinevaid ülesandeid tegema. Vaata siit.

🎈 Hellenurme ja Rõngu noortekeskus korraldab Lyp Sync väljakutse. Vaata siia.

NB! Kõikidel tegevustel võimalus võita auhindu 😉

“Aktiivne Vaheaeg” esimene päev

Ats Paavel

“Aktiivne Vaheaeg” sai täna korraliku avapaugu. Elva valla noortevolikogul on väga hea meel, et aktiivsusmängust võtsid juba esimesel päeval osa nii-nii palju noori.

On rõõm tõdeda, et noored liiguvad ikkagi palju rohkem väljas/looduses, kui seda algul julgeti arvata. Tänase päeva teema oli-kevade märgid. Osalejad saatsid väga palju erinevaid pilte kevade peatsest saabumisest. Aga esimesel kohal on vist siiani lilled-neid on ka kõige rohkem praegusel ajal.

Noortevolikogu enda liikmed otsustasid ka aktiivseks hakata. Nad võtsid vastu kõik ühiselt otsuse, et teevad enda vaheaja põnevaks ja liikumise rohkeks ja võtavad ka ise üritusest osa. Aga nemad auhinna loosimises kahjuks osaleda ei saa-kuigi uskuge, ka nemad tahaks sellist vahvat auhinda endale 🙂 Noortevolikogu liikmete aktiivset päeva võite näha lisaks ka nende instagrammist-iga päev võtab instagrammi enda kontrolli alla üks noortevolikogu liige. Näiteks täna näitas enda toimetusi liige Andero. Juba homme (21.04) võite näha esimehe Miia tegemisi terve päeva vältel.

“Aktiivset vaheaega” korraldab Elva valla noortevolikogu koostöös Elva vallavalitsuse ja Rõngu Rahvamajaga.

« Older posts Newer posts »

© 2021 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑