Aadress: Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond

Noorsootöötaja: Mari-Liis Vanaisak

e-post: vanaisak.mariliis@gmail.com

Leia meid Facebookis

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus lähtub oma tegevuses 2002 aastal väljatöötatud vabaühenduste eetikakoodeksist
www.heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks

Meie peamisteks eetilisteks põhimõteteks on:

  • demokraatlik juhtimine ja toimimine;
  • avatus ja läbipaistvus;
  • sõltumatus ja huvide konflikti vältimine;
  • vastutus ja aruandmiskohustus;
  • kodanikujulgus ja hoolivus;
  • vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine;
  • sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine;
  • sallivus