Elva valla noortevolikogu III koosseis (11. märts 2022)

Elva valla noortevolikogu III koosseis valiti 2021. aasta novembris kaheks aastaks ning liikmeid on kaheksa. Liimed on: Laura-Liisa Tõldsepp, Reelika Punkar,  Andero Ojamets, Ragnar Hendrikson, Harry Richard Treier ja Keitlin Kärmas.  

Toetajaliikmed on: Keneli Pallon ja Herta Heinaru.

Esimees: Reelika Punkar

Aseesimehed: Laura-Liisa Tõldsepp ja Harry Richard Treier

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on: 
1) Elva valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuande- ja otsustusprotsessides osalemine; 
2) kaasa rääkimine valla noorsootöö küsimustes ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse; 
3) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele; 
4) koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil. 

Kui mõni noor leiab, et tahaks ka ise noortevolikogu töös osaleda, siis on võimalik astuda ka toetajaliikmeks. Toetajaliikmetel ei ole küll noortevolikogus hääletusõigust, kuid ka nemad võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses. 

Võta noortevolikoguga ühendust meiliaadressil noortevolikogu@elva.ee ja jälgi nende tegemisi Facebooki lehel või Instagrammis.