Siit leiad kasulikku infot ja viiteid Sulle huvipakkuvatele allikatele

Teeviitriiklik noorteinfo veebileht, mis suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ja õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.  

ENLEesti Noorteühenduste Liit ( ENL) on katuseorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte.

Eesti Õpilasesinduste Liit EÕELi eesmärk on esindada õpilaste ja õpilasesinduste huve avalikkuse ees, liit korraldab erinevaid ümarlaudu, koolitusseminare, uuringuid, laagreid, foorumeid jne.

Eesti Üliõpilaskondade LiitEÜL on üliõpilaste katuseorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC.

Töötukassakarjääriinfo ja -nõustamine, tööpakkumised, töötuna arvele võtmine, erinevad toetused ja hüvitised.

Amor.eeseksuaaltervisealane noorteveeb. Küsi veebi kaudu nõu või leia ise lehelt vastused küsimustele seoses armastuse ja suhete, keha arengu, seksuaalsuse ja seksi kohta.

Tartumaa NoortekoguTMNK esindab Tartumaa noori ja seisab nende huvide eest ja kaitseb nende õigusi. TMNK koordineerib Noortefondi, mis  toetab noorte väikeprojekte sündmuste korraldamiseks.

Kutseharidus.eekutsehariduse infoportaal, mis annab ülevaate kutsehariduse omandamise võimalustest ja koolidest Eestis, samuti võimalustest välismaal.

Targalt Internetissiit leiad vastused, kuidas internetis suhelda või kuidas olla nutikalt mobiilis. Mida postitada ja mida mitte postitada sotsiaalvõrgustikes, kuidas ära tunda ja mida teha kui oled küberkiusamise ohver.

Lasteabivõimalus küsida abi väga paljude erinevate küsimuste ja probleemide korral.

Minu ideenäpunäiteid eduka ürituse ja projekti korraldamiseks ning elluviimiseks.