Loe lisa:

https://www.elva.ee/noortevolikogu-kandidaadid-2021

Elva valla noortevolikogu kandidaadid:

Kandidaat nr 1Laura-Liisa TõldseppMina olen Laura-Liisa Tõldsepp. Olen 17-aastane. Soovin Elva valla noortevolikokku kandideerida, kuna soovin esindada noorte huve, rääkida kaasa noori puudutavatel teemadel, muuta noorte elu Elva vallas paremaks ja huvitavamaks ning ennast arendada. Olen kuulunud ka noortevolikogu kahte varasemasse koosseisu, esimesel korral toetaja- ning teisel korral täisliikmena. Olen heasüdamlik, aktiivne ja kohusetundlik noor. Noortevolikokku kuulumine on andnud mulle juurde palju uusi teadmisi, tutvusi ja motivatsiooni tegusteda, ning tunnen, et see on miski, millega sooviksin ka jätkata.
Kandidaat nr 2Reelika PunkarMina olen Reelika Punkar, olen Elva valla elanik ning noortevolikogus tegutsenud esimese koosseisu algusest saadik. Soovin noortevolikogus jätkata kuna tahan kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel ja leida neile lahendusi. Soovin kaasa aidata noorte vabaaja veetmise võimalusteks ja tegevusteks, nende huve ja soove arvestades. Usun, et noortevolikogus olles suudan näidata teistele noortele, et meie mõtete ja arvamustega arvestatakse ning kutsuks neid üles avaldama oma arvamust.
Kandidaat nr 3Andero OjametsOlen Andero Ojamets, 16- aastane, Rõngu Keskkooli 10. klassi õpilane. Soovin kandideerida Elva valla noortevolikokku, kuna soovin panustada Elva valla noorte heaolu ning huvitegevuse arendamisse. Samuti soovin korraldada noortele erinevaid motivatsiooni tõstvaid üritusi. Lisaks soovin esindada noorte huve erinevates Elva valla noori puudutavates teemades. Olen varasemalt kuulunud noortevolikogu I koosseisu vabatahtlikuna ning II koosseisu täisliikmena. Analüüsides ennast, siis on see andnud mulle väga palju juurde. Olen saanud juurde palju esinemisekogemust ning ka samuti enesekindlust tegutseda selle nimel, mida ma reaalselt tahan ja soovin. Olen kohusetundlik noor, kes lubab seista selle eest, et Elva vallast saaks noorte vald.
Kandidaat nr 4Ragnar HendriksonOlen Puhja Kooli 9.klassi õpilane Ragnar Hendrikson. Tähtkujult olen neitsi. Mulle meeldib osaleda Puhja Kooli õpilasesinduse tegevustes ja viibida vabas looduses, vabal ajal ma tegelen saalihoki ja kergejõustikuga. Olen neljandat aastat Puhja Kooli õpilasesinduse liige ning osalenud kõikidel õpilasesinduse koosolekutel ning üritustel. Mulle meeldib endale võetud kohustusi täita, olen huvitatud noortevaldkonna arendamisest ning soovin ise panustada. Märkan pisiasju ning julgen teha ettepanekuid noori puudutavatel teemadel. Olen kursis valla volikogu valimistega ning soovin ise ka panustada noortele suunatud ürituste organiseerimisega. Kandideerin Elva valla noorte volikokku, sest soovin olla ettevõtlik ning panustada noorte arenguvõimalustesse.
Kandidaat nr 5Harry Richard TreierAhoi! Olen Harry Richard Treier, 18- aastane nooruk Elva linnast. Soovin kandideerida Elva valla noortevolikokku, kuna olen Elva vallas aktiivne noor kes soovib muuta oma koduvalda noortele sõbralikumaks ja pakkuda neile uusi kogemusi ja huvisi mida teha. Samamoodi võitlen ka selle nimel et muuta Elva valla noored sportlikumalt aktiivsemaks. Varasemalt olen olnud eelmises koosseisus täisliikmena. Selle ajaga mis ma olin liige sain ma tõesti teada mida noored suudavad teha kui neil on siht ees. Soovin ka sellel aastal kandideerida koosseisu et tõestada taaskord noortele milleks noortevolikogu võimeline on ja teha Elva vald Eestis noorte vallaks.
Kandidaat nr 6 Keitlin KärmasMinu nimi on Keitlin Kärmas. Olen 15. aastane ja käin Puhja kooli 9. klassis. Vabal ajal tegelen ma jalgpalli, klaveri ja vahel ka saalihoki mängimisega. Olen aktiivne õpilasesinduse ja hoolekogu liige. Ma olen väga sihikindel ja kohusetundlik inimene, mulle meeldib inimestega suhelda ja erinevatel teemadel arutada. Tegelikult ei ole ma just kõige julgem inimene, seetõttu soovingi ma saada noortevolikogu liikmeks, et arendada endas julgust ideede ja muu sellise välja ütlemises. Noortevolikogu liikmena tahaksin ma aidata korraldada erinevaid üritusi, leida lahendusi probleemidele, mõelda uusi ideid ja muuta noorte elu Elva vallas neile meelepärasemaks