Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Rubriik: Uncategorized (Page 1 of 5)

Avatud Rõngu Noortekeskuse tegus suvi

Noortekeskuse suvi on olnud tegus. Heaks traditsiooniks on kujunenud augusti alguses koos Hellenurme piirkonnaga korraldada ühine töömalev. Sellel aastal algas malevanädal noortele 31.07 eelhäälestusega nädalasse ja lõppes 07.08, kui pikk nädal võeti kokku mõnusa väljasõiduga Võrtsjärvele.

Kui rääkida statistikast, siis kandideeris 25 noort ja väljavalituks osutus 14 noort.

Sellel aastal tuleb suur kummardus teha taaskord Elva vallavalitsuse ees, kes valla avalikel objektidel pakkus tööd meie maleva noortele.

Üle käid nii Palupera kui Rõngu staadion. Värvimistöid tehti nii Hellenurme paisjärve äärsel puhkealal kui värske ilme sai Rõngu miniarena.

Kui nädala algus tundus, et tuleb vihmane, siis sattusid augustikuu soojemad päevad just töönädalale ja tegelikult tuli välitöid tehes hoopiski puhkepausidel varjust leevendust otsida.

Kõiki maleva noori võtab kokku üks nimetaja, töökad ja hakkajad noored, kes kodus passimise asemel otsustasid päevad töökalt õhtusse saata. Tõsi ta on, et lisaks töökasvatusele teenivad noored ka palka. Noortega sõlmitakse leping ja noored viiakse kurssi tööinimese igapäevaeluga.

Elva malevlased Tartumaa malevate kokkutulekul

5.- 6. augustil toimus Valgemetsas Tartumaa noorte töömalevate kokkutulek. Elva valda esindasid Elva linna malevarühma noored. Kokkutulekul osales 12 rühma Tartumaalt, sealhulgas Tartu linnast. Mõõtu võeti erinevatel võistlustel, nt võrkpall, köievedu, teatevõistlus, maleva laul jne. Elva malevlased said lõpparvestuses viienda koha, noorte maleva laul sai teise koha ning ülejäänud aladel olid samuti väga tublid tulemused. 

Kogemuslood noortekonverentsile

Elva valla noortevolikogu ootab kogemusilugusid seoses

Seoses 12. mail aset leidva Elva valla noortekonverents #Kriis-iga kutsub noortekonverentsi projektimeeskond kõiki, kel on kogemusi kiusamisega jagama oma kogemuslugusid.

Päeva jooksul loetakse neid lugusid näitlikustamiseks ette ning arutletakse nende üle. Kogemuslugude avaldamine on anonüümne!

Kogemusloo saad panna meie poole teele: https://forms.gle/i6MxoFydRpBSNGVQ8

Kui soovid osaleda noortekonverentsil siis registreerimiseks vajaliku info leiad: noortekonverents.elva.ee

Küsimuste korral pöördumiseks kontaktid leiad siit!

Elva valla noortekonverents #Kriis tegevuste elluviimist toetab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

Elva valla noortekonverents #Kriis

12. mail toimub Rõngu rahvamajas Elva valla noortekonverents „#Kriis“, mis võtab luubi alla ühiskonna ühe põletavama teema – kiusamise, täpsemalt kooli – ja küberkiusamise. Räägime konverentsil sellest, miks tekib kiusamine, kuidas tunda ära kiusamist ning kuidas käituda kui sind või kedagi teist kiusatakse. Samuti jõuame selgusele mida tunneb kiusaja ning ka kiusatav sisemiselt.

Osalemiseks vajalik eelnev registreerimine!

Lisainfo ja registreerimine siin

Projektijuht:

Andero Ojamets (kontaktid)

Vaimuplahvatus

Toimus 4 üritust erinevas vanuses noortele. Kaasatud olid kõik vanused.

Projekti toetas Haridus-ja Noorteamet.

7-10 aastastastele toimus üritus Elva glgkalsside koolimajas ja selle ümbruses.

Toimus joogatund, väljas seiklusrada, enesekindluse töötuba ja vahva naeruteraapia.

11 -12 aastastele toimub veebiüritus enda noortekeskustes

13-15 aastastele toimus laternamatk pimedas Alatskivil.

Ees ootas umbes 5 km retk ümber Alatskivi järve. See oli nagu minek hetkeks muinasjutu sisse.

15+ aastastele toimus veebiüritus, kus räägiti enseteostusest ja ensese eesmärkide saavutamiseks.

Lauamängude õhtu Aakres

Aakre noored kutsuvad lauamänge mängima 22. jaanuaril kell 15-19.

Mängime erinevaid lauamänge, valmistamine mängude kõrvale midagi maitsvat ja noored jagavad oma oskusi ja teadmisi mokteilide valmistamisel 😉

NB! Järgime Valitsuse poolt kehtestatud COVID-19 piiranguid!

Plakati tegi Ellen 🥰

Elva valla noortevolikogu kandidaadid 2021

Loe lisa:

https://www.elva.ee/noortevolikogu-kandidaadid-2021

Elva valla noortevolikogu kandidaadid:

Kandidaat nr 1Laura-Liisa TõldseppMina olen Laura-Liisa Tõldsepp. Olen 17-aastane. Soovin Elva valla noortevolikokku kandideerida, kuna soovin esindada noorte huve, rääkida kaasa noori puudutavatel teemadel, muuta noorte elu Elva vallas paremaks ja huvitavamaks ning ennast arendada. Olen kuulunud ka noortevolikogu kahte varasemasse koosseisu, esimesel korral toetaja- ning teisel korral täisliikmena. Olen heasüdamlik, aktiivne ja kohusetundlik noor. Noortevolikokku kuulumine on andnud mulle juurde palju uusi teadmisi, tutvusi ja motivatsiooni tegusteda, ning tunnen, et see on miski, millega sooviksin ka jätkata.
Kandidaat nr 2Reelika PunkarMina olen Reelika Punkar, olen Elva valla elanik ning noortevolikogus tegutsenud esimese koosseisu algusest saadik. Soovin noortevolikogus jätkata kuna tahan kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel ja leida neile lahendusi. Soovin kaasa aidata noorte vabaaja veetmise võimalusteks ja tegevusteks, nende huve ja soove arvestades. Usun, et noortevolikogus olles suudan näidata teistele noortele, et meie mõtete ja arvamustega arvestatakse ning kutsuks neid üles avaldama oma arvamust.
Kandidaat nr 3Andero OjametsOlen Andero Ojamets, 16- aastane, Rõngu Keskkooli 10. klassi õpilane. Soovin kandideerida Elva valla noortevolikokku, kuna soovin panustada Elva valla noorte heaolu ning huvitegevuse arendamisse. Samuti soovin korraldada noortele erinevaid motivatsiooni tõstvaid üritusi. Lisaks soovin esindada noorte huve erinevates Elva valla noori puudutavates teemades. Olen varasemalt kuulunud noortevolikogu I koosseisu vabatahtlikuna ning II koosseisu täisliikmena. Analüüsides ennast, siis on see andnud mulle väga palju juurde. Olen saanud juurde palju esinemisekogemust ning ka samuti enesekindlust tegutseda selle nimel, mida ma reaalselt tahan ja soovin. Olen kohusetundlik noor, kes lubab seista selle eest, et Elva vallast saaks noorte vald.
Kandidaat nr 4Ragnar HendriksonOlen Puhja Kooli 9.klassi õpilane Ragnar Hendrikson. Tähtkujult olen neitsi. Mulle meeldib osaleda Puhja Kooli õpilasesinduse tegevustes ja viibida vabas looduses, vabal ajal ma tegelen saalihoki ja kergejõustikuga. Olen neljandat aastat Puhja Kooli õpilasesinduse liige ning osalenud kõikidel õpilasesinduse koosolekutel ning üritustel. Mulle meeldib endale võetud kohustusi täita, olen huvitatud noortevaldkonna arendamisest ning soovin ise panustada. Märkan pisiasju ning julgen teha ettepanekuid noori puudutavatel teemadel. Olen kursis valla volikogu valimistega ning soovin ise ka panustada noortele suunatud ürituste organiseerimisega. Kandideerin Elva valla noorte volikokku, sest soovin olla ettevõtlik ning panustada noorte arenguvõimalustesse.
Kandidaat nr 5Harry Richard TreierAhoi! Olen Harry Richard Treier, 18- aastane nooruk Elva linnast. Soovin kandideerida Elva valla noortevolikokku, kuna olen Elva vallas aktiivne noor kes soovib muuta oma koduvalda noortele sõbralikumaks ja pakkuda neile uusi kogemusi ja huvisi mida teha. Samamoodi võitlen ka selle nimel et muuta Elva valla noored sportlikumalt aktiivsemaks. Varasemalt olen olnud eelmises koosseisus täisliikmena. Selle ajaga mis ma olin liige sain ma tõesti teada mida noored suudavad teha kui neil on siht ees. Soovin ka sellel aastal kandideerida koosseisu et tõestada taaskord noortele milleks noortevolikogu võimeline on ja teha Elva vald Eestis noorte vallaks.
Kandidaat nr 6 Keitlin KärmasMinu nimi on Keitlin Kärmas. Olen 15. aastane ja käin Puhja kooli 9. klassis. Vabal ajal tegelen ma jalgpalli, klaveri ja vahel ka saalihoki mängimisega. Olen aktiivne õpilasesinduse ja hoolekogu liige. Ma olen väga sihikindel ja kohusetundlik inimene, mulle meeldib inimestega suhelda ja erinevatel teemadel arutada. Tegelikult ei ole ma just kõige julgem inimene, seetõttu soovingi ma saada noortevolikogu liikmeks, et arendada endas julgust ideede ja muu sellise välja ütlemises. Noortevolikogu liikmena tahaksin ma aidata korraldada erinevaid üritusi, leida lahendusi probleemidele, mõelda uusi ideid ja muuta noorte elu Elva vallas neile meelepärasemaks

Noorsootöö nädal Elva vallas

(lisainfo: noortekeskus@elva.ee

Rannu Pere- ja noortekeskus 

(lisainfo: rannu.noortekeskus@elva.ee

Ulila keskuse noortetuba 

Traditsiooniline Challenge week! 
Esmaspäevas (22.11) kell 10 ilmuvad esimesed kolm väljakutset ja nii iga päev. Osalemiseks tuleb valida välja vähemalt üks väljakutse, see sooritada ja teha vastav postitus Facebookis, postitus tuleb teha kuni kella kaheksani õhtul. 
Kõikide väljakutsete nädalast osavõtjate vahel läheb loosi hulgaliselt ägedaid auhindu. 

24.11 kell 18 vaimse tervise koolitus noortele (etteregistreerimisega). 

(lisainfo: ulila.keskus@gmail.com

Hellenurme Avatud Noortekeskus 

24.11 kell 16.00- 19.30  Mõnusa äraolemise õhtu: aaretejaht, viktoriin, üllatuskülaline, meisterdame koos Teelega külmkapi magneteid. Tublimatele auhinnad ja kaetud tervislik suupistelaud.  

28.11 kell 10.00-12.00 advendimatkad: jõuluvanade ja päkapikkude eri. Noortekeskus paneb välja oma meeskonna matkale. 

(lisainfo: vanaisak.mariliis@gmail.com

Avatud Rõngu Noortekeskus 

23.11 kell 12.50-14.50 Kabering turniiri ja magusate auhindadega (Rõngu
Keskkoolis)
23.11 15.30 -16.30 Sportlik tegevusõhtu # veidi omamoodi jumping avatud
trenn huvilistele
23.11 kell 15.30-18.00 Mõnusa olemise õhtu: grillburgeri meisterdamise
õpituba, loomering Teelega, orienteerumismäng, viktoriin (tublimatele
auhinnad ja kaetud tervislik suupistelaud)
28.11 kell 10.00-12.00 advendimatkad: jõuluvanade ja päkapikkude eri.
Noortekeskus paneb välja oma meeskonna matkale.

(lisainfo: info.kvaliteetaeg@gmail.com)  

Kandideeri Elva valla noortevolikokku!

Noortevolikogu valimised 
November 2021

Novembrikuus saavad läbi senise Elva valla noortevolikogu kaheaastased volitused ning vastavalt põhimäärusele tuleb valida uus volikogu. See tähendab, et kõikidel Elva vallas elavatel või siin õppivatel 14-26aastastel noortel on võimalus aktiivsemalt ühiskondliku elu korraldamises kaasa lüüa. Noortevolikogu on nimelt vallavolikogu juures tegutsev noorte huve esindav osaluskogu, kellega vallavalitsus ja –volikogu valla noorsootöö kavandamisel, elluviimisel ja hindamisel konsulteerivad.

Elva vallas on alates 2018. aasta kevadest toimetanud kaks noortevolikogu koosseisu, kes on muuhulgas kokku pannud Elva Elamusfestivali noortelava programmi, korraldanud noortekonverentsi #kriis ja Elva valla sünnipäevanädalal noortekohvikute päeva. Noortevolikogu liikmed on olnud vabatahtlikena abis erinevatel valla suursündmustel ning olnud heaks partneriks vallavalitsusele. Noortevolikogu tegemistega saab end kursis hoida ka Facebookis: @EVnoortevolikogu või Instagrammis @elvavallanoortevolikogu.  

Noortevolikokku saavad kandideerida kõik 14-26aastased noored, kelle Rahvastikregistri järgne elukoht on Elva vallas ja/või kes õpivad Elva valla koolides. Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik kandideerimisavaldus koos pildi ja kirjeldusega, miks soovitakse noortevolikokku kandideerida. Kandideerimisavaldused on oodatud kuni 5. novembrini e-posti aadressil karmen.moont@elva.ee. Kõikide kandidaatidega saab alates 8. novembrist tutvuda Elva vallavalitsuse kodulehel www.elva.ee/noortevolikogu ning Elva ja Nõo valla noorte ühisel veebilehel noored.elva.ee

  • Valimised toimuvad 22.-28. november ja need viiakse läbi sedelhääletusena;
  • Eelhääletused 22.-26. novembril toimuvad kõikides Elva valla koolides, kus on III ja IV kooliaste, ehk alates 7. klassist;
  • hääletada saab ka valimispäeval 28. novembril kell 11-14 Elva noortekeskuses;
  • Valituks osutuvad kuni 13 enim hääli kogunud kandidaati, kes moodustavadki uue Elva valla noortevolikogu. 

Lisainfo:
Karmen Moont
kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee
53844233

Elva valla noortevolikogu II koosseis 2019-2021

Elva valla noortevolikogu teine koosseis valiti 2019. aasta novembris kaheks aastaks ning volikogu liikmeid on üheksa. Noortevolikogu esimees on Miia Uibo, aseesimeesteks Reelika Punkar ja Reimo Seppor. Teised liikmed on Andero Ojamets, Urmo Nõlvak, Laura-Liisa Tõldsepp.

Tänaseks on liitunud kolm toetajaliiget: Martin Otsing, Harry Richard Treier ja Emili Mirtel Markov.

Võta noortevolikoguga ühendust meiliaadressil noortevolikogu@elva.ee või jälgi nende tegemisi Facebooki lehel.

Vaata ka: Elva valla noortevolikogu põhimäärus

Toetame Elva valla noori tööle või õppima asumisel

Elva vald kutsub 16-29aastaseid Elva valla elanikke, kes ei käi tööl ega koolis, osalema projektis „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“, mille eesmärk on toetada teid oma kutsumuse leidmisel.

Projektiga pakutakse tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juures, koos stipendiumi ja sõidutoetusega. Kui ükski eelnimetatud võimalustest ei tundu olevat teie jaoks, siis võib mistahes küsimustega pöörduda juhtumikorraldaja Kristi Liiva poole (kontaktid all), kes juhendab noort ise või aitab leida sobiva teenuse.

„Kogemused on näidanud, et iga inimese jaoks on siin maailmas olemas just talle sobiv töö ja elukorraldus. Tihti takerdub noore elu aga hirmude, ebapiisava sotsiaalse toetuse ja puudulike oskuste taha. Seetõttu loodan väga, et Elva valla noored näevad selles projektis võimalust hakata liikuma oma unistuste suunas, olgu need kuitahes väikesed või suured,“ julgustab varem asenduskodus ja kriminaalhoolduses noori juhendanud Kristi Liiv kõiki projektis osalema.

Osalemiseks peab olema 16-29aastane, omama sissekirjutust Elva vallas, ametlikult mitte töötama ja mitte õppima tasemeõppes.

Kui te ise, teie sõber, tuttav või pereliige võib vajada tuge oma elus edasi liikumisel, siis andke sellest kindlasti märku e-aadressil kristi. liiv@elva.ee või telefonil 5358 4565.

Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“ rahastab Riigi tugiteenuste keskuse kaudu Euroopa sotsiaalfond. Projekt lõppeb 31.08.2023.

« Older posts

© 2024 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑