Noortekeskuse suvi on olnud tegus. Heaks traditsiooniks on kujunenud augusti alguses koos Hellenurme piirkonnaga korraldada ühine töömalev. Sellel aastal algas malevanädal noortele 31.07 eelhäälestusega nädalasse ja lõppes 07.08, kui pikk nädal võeti kokku mõnusa väljasõiduga Võrtsjärvele.

Kui rääkida statistikast, siis kandideeris 25 noort ja väljavalituks osutus 14 noort.

Sellel aastal tuleb suur kummardus teha taaskord Elva vallavalitsuse ees, kes valla avalikel objektidel pakkus tööd meie maleva noortele.

Üle käid nii Palupera kui Rõngu staadion. Värvimistöid tehti nii Hellenurme paisjärve äärsel puhkealal kui värske ilme sai Rõngu miniarena.

Kui nädala algus tundus, et tuleb vihmane, siis sattusid augustikuu soojemad päevad just töönädalale ja tegelikult tuli välitöid tehes hoopiski puhkepausidel varjust leevendust otsida.

Kõiki maleva noori võtab kokku üks nimetaja, töökad ja hakkajad noored, kes kodus passimise asemel otsustasid päevad töökalt õhtusse saata. Tõsi ta on, et lisaks töökasvatusele teenivad noored ka palka. Noortega sõlmitakse leping ja noored viiakse kurssi tööinimese igapäevaeluga.