Noortevolikogu valimised 
November 2021

Novembrikuus saavad läbi senise Elva valla noortevolikogu kaheaastased volitused ning vastavalt põhimäärusele tuleb valida uus volikogu. See tähendab, et kõikidel Elva vallas elavatel või siin õppivatel 14-26aastastel noortel on võimalus aktiivsemalt ühiskondliku elu korraldamises kaasa lüüa. Noortevolikogu on nimelt vallavolikogu juures tegutsev noorte huve esindav osaluskogu, kellega vallavalitsus ja –volikogu valla noorsootöö kavandamisel, elluviimisel ja hindamisel konsulteerivad.

Elva vallas on alates 2018. aasta kevadest toimetanud kaks noortevolikogu koosseisu, kes on muuhulgas kokku pannud Elva Elamusfestivali noortelava programmi, korraldanud noortekonverentsi #kriis ja Elva valla sünnipäevanädalal noortekohvikute päeva. Noortevolikogu liikmed on olnud vabatahtlikena abis erinevatel valla suursündmustel ning olnud heaks partneriks vallavalitsusele. Noortevolikogu tegemistega saab end kursis hoida ka Facebookis: @EVnoortevolikogu või Instagrammis @elvavallanoortevolikogu.  

Noortevolikokku saavad kandideerida kõik 14-26aastased noored, kelle Rahvastikregistri järgne elukoht on Elva vallas ja/või kes õpivad Elva valla koolides. Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik kandideerimisavaldus koos pildi ja kirjeldusega, miks soovitakse noortevolikokku kandideerida. Kandideerimisavaldused on oodatud kuni 5. novembrini e-posti aadressil karmen.moont@elva.ee. Kõikide kandidaatidega saab alates 8. novembrist tutvuda Elva vallavalitsuse kodulehel www.elva.ee/noortevolikogu ning Elva ja Nõo valla noorte ühisel veebilehel noored.elva.ee

  • Valimised toimuvad 22.-28. november ja need viiakse läbi sedelhääletusena;
  • Eelhääletused 22.-26. novembril toimuvad kõikides Elva valla koolides, kus on III ja IV kooliaste, ehk alates 7. klassist;
  • hääletada saab ka valimispäeval 28. novembril kell 11-14 Elva noortekeskuses;
  • Valituks osutuvad kuni 13 enim hääli kogunud kandidaati, kes moodustavadki uue Elva valla noortevolikogu. 

Lisainfo:
Karmen Moont
kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee
53844233

Elva valla noortevolikogu II koosseis 2019-2021

Elva valla noortevolikogu teine koosseis valiti 2019. aasta novembris kaheks aastaks ning volikogu liikmeid on üheksa. Noortevolikogu esimees on Miia Uibo, aseesimeesteks Reelika Punkar ja Reimo Seppor. Teised liikmed on Andero Ojamets, Urmo Nõlvak, Laura-Liisa Tõldsepp.

Tänaseks on liitunud kolm toetajaliiget: Martin Otsing, Harry Richard Treier ja Emili Mirtel Markov.

Võta noortevolikoguga ühendust meiliaadressil noortevolikogu@elva.ee või jälgi nende tegemisi Facebooki lehel.

Vaata ka: Elva valla noortevolikogu põhimäärus