Elva vald kutsub 16-29aastaseid Elva valla elanikke, kes ei käi tööl ega koolis, osalema projektis „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“, mille eesmärk on toetada teid oma kutsumuse leidmisel.

Projektiga pakutakse tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juures, koos stipendiumi ja sõidutoetusega. Kui ükski eelnimetatud võimalustest ei tundu olevat teie jaoks, siis võib mistahes küsimustega pöörduda juhtumikorraldaja Kristi Liiva poole (kontaktid all), kes juhendab noort ise või aitab leida sobiva teenuse.

„Kogemused on näidanud, et iga inimese jaoks on siin maailmas olemas just talle sobiv töö ja elukorraldus. Tihti takerdub noore elu aga hirmude, ebapiisava sotsiaalse toetuse ja puudulike oskuste taha. Seetõttu loodan väga, et Elva valla noored näevad selles projektis võimalust hakata liikuma oma unistuste suunas, olgu need kuitahes väikesed või suured,“ julgustab varem asenduskodus ja kriminaalhoolduses noori juhendanud Kristi Liiv kõiki projektis osalema.

Osalemiseks peab olema 16-29aastane, omama sissekirjutust Elva vallas, ametlikult mitte töötama ja mitte õppima tasemeõppes.

Kui te ise, teie sõber, tuttav või pereliige võib vajada tuge oma elus edasi liikumisel, siis andke sellest kindlasti märku e-aadressil kristi. liiv@elva.ee või telefonil 5358 4565.

Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“ rahastab Riigi tugiteenuste keskuse kaudu Euroopa sotsiaalfond. Projekt lõppeb 31.08.2023.