Avatud noortekeskuste toetusmeetoti toel, mida rahastab Haridus-ja Noorteamet, oleme korraldanud ja korraldame edasi augustis mitmeid vahvaid õuemängude päevasid ja matkasid.

Viimati matkasid Elva Noortekeskuse noored Väikesel Väerajal, mis meeldis neile väga. Sai palju nalja, juttu aetud ja kaunist loodust avastatud. Paisu juures tegime peatuse, kus noored said veidi keha kinnitada, mängida õuemänge ja isegi maalida.

31. augustil on võimalik kõigil matkasõpradel tulla matkale Valgesoosse. Matkme kaunis rabas, õpime looduse kohta ja teeme väikese pikniku.

Rada asub Põlvamaal ning sinna saame bussiga, mis väljub Elva Huviala-ja Koolituskeskuse eest. Raja pikkus on 1,9 km ning rajal jalutades on võimalik mängida ka nutimängu, mis paneb proovile su teadmised loodusest.

Võimalik on külastada vaatetorni ning vaadelda rabasaari ja -taimestikku, vanasid metsakultuure ning laanekuklasterikaste metsaserva.

Sellel suvel aga on ka veel mitmed õuemängude päevad kavas, kus saab toreda päeva veeta väljas lustides.

Ootame kõiki matkale ja õuemängude päevadele. Tule veeda tore päev meie seltsis!