Augusti kuu oli Elva vallas noorte töömalevate kuu. Elva valla noorte töömaleva eesmärgiks oli pakkuda koolinoortele vanuses 13-19 võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt ning teenida tehtud töö eest tasu.

Malev on võimalus saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Töötamine toimus rühmades ning noored said seeläbi ka kogemuse meeskonnatöös. Lisaks on malev hea võimalus arendada sotsiaalseid oskuseid, sest peale tööd toimusid erinevad ühistegevused rühmajuhi eestvedamisel.

Valla erinevates piirkondades Rannus, Rõngus ja Elvas avati kolm malevarühma perioodil 10-14.august.  Kokku pakuti ühe nädala jooksul tööd 34 Elva valla noorele. 

Hellenurme-Rõngu töömalev oli sel aastal kõige suurem. Kokku osales selles malevas 14 noort ( 6 tüdrukut ja 8 poissi) ning malevasse kandideeris kokku suisa 23 noort. Hellenurme-Rõngu malevarühm oli sel aastal sihiks võtnud kogukonna avalikud objektid.

Rannu noorte töömalevas töötas 9 noort – 3 tüdrukut ja kuus poissi. Noored korrastasid Rannu aleviku laste mänguväljakut ja Rannu pargi välitegevusala. Värviti Rannu staadioni ronimisatraktsioone ja korrastati värvimise teel Rannu Pere- ja Noortekeskuse siseruume.

Elva malevarühmas töötas 11 noort (8 tüdrukut ja 3 poissi). Seekord tegid malevlased korda Seeneriiki. „Korda said Seeneriigi kõik atraktsioonid. Said nad nii puhastud, värvitud kui ka õigesse kohta paigutatud. Seeneriik on nüüd jälle viks ja viisakas. Noored jäid samuti enda tööga väga rahule ning nüüd saavad iga kord, kui sealt mööda kõnnivad öelda, et jah, mina tegin ka seda,“ võtab töönädalal kokku üks rühmajuhtides Hanna Laius.

Noorte töömalev sai teoks tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöökeskuse malevasuvi 2020 taotlusvoorule ning 6000 euroga toetas malevate toimumist Elva Vallavalitsus.