5. veebruaril toimus 2020 aasta Tartumaa noorsootöötajate tänusündmus Luunja Jõesadamas. Üritus toimus välitingimustes ja oli väga meeleolukas.

Lisaks tänusündmusele said ka TENKiga liitunud noortekeskused kätte enda TENK tahvlid. Kaks Elva valla noortekeskust said samuti TENK- Tervist Edendav Noortekeskus liikmeks: Elva Avatud Noortekeskus ning Rannu Pere-ja Noortekeskus.

TENKi eesmärk on tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamine, süsteemse ennetustöö planeerimine ja kogukonna ning sidusvaldkondade kaasamine sellesse. Samuti noortevaldkonna töötajate tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidev täiendamine, enesekindluse arendamine ohuolukordades toimetulekuks.  Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud noortekeskustest, kes lähtuvad oma töös tervist edendavate noortekeskuste võrgustiku põhimõtetest, on nõus ellu viima TENKi eesmärke ja missiooni: tervist edendav noortekeskus on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja. Järgnevatel aastatel peetakse oluliseks hoida järgmist FOOKUST

  • Toetada laste ja noorte sotsiaalset toimetulekut
  • Toetada laste ja noorte vaimset tervis
  • Soosida laste ja noorte tervist toetavat käitumist

TENKi kohta rohkem saab lugeda siit.