Elva ja Nõo noored

Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Tahad saada Youtuberiks?

Tule koolitusele ja saad teada, mida Youtuberiks olemine tähendab ja milliseid eeldusi vajad, et saada edukaks.

Tegemist on Ideeviida projektiga “Paneme noortele aru pähe”, mille kirjutasid Elva valla noored.

Teeme ise!

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. kirjutas noorte meediapädevuste tõstmiseks projekti “Teeme ise!”  ning sai ENTK projektikonkursi “Ideeviit” rahastuse 1266 euro ulatuses.

Projekti “Teeme ise!” käigus tutvuvad Elva valla 4.-9. klassi õpilased Elva vallas olevate võimalustega ise teistele noortele infot jagada. Puhjas on olemas raadioruum, kuhu oodatakse õpilasi taskuhäälinguid looma. Elva noortekeskuste ja valla koostöös on valminud noortele mõeldud koduleht, kuhu oodatakse samuti noorte omaosalusel sisuloomet. Koolis aga selleteemaline õpe puudub. Projekt annab õpilastele teadmisi podcasti ettevalmistamise, teemade valiku ja tekstiloome osas. Olulised on ka videomontaaži ja plakatite kujundamise oskus ning erinevate võimaluste ja noortele kättesaadavate keskkondadega kursis olemine. Koolides on mitmeid õpilasgruppe – õpilasaktiivid ja -esindused, mängujuhid, tantsu ja kendama vahetundide läbiviijad, kes soovivad oma tegevusi kajastada, kuid puuduvad sellealased teadmised. 

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilased on kokku leppinud mitmeid koolitusi, mis toimuvad septembri-, oktoobri- ja novembrikuu jooksul. Kõik koolitused toimuvad reedeti kell 15.00, et noortel oleks lihtsam toimumise aega meeles pidada. Oma nõusoleku koolitust läbi viia on andnud järgmised koolitajad:

18. september kell 15.00 TEKSTI KUJUNDAMINE – kuidas oma mõtteid koondada loogiliseks tekstiks, kust leida viiteid ja infot ning mismoodi sotsiaalmeedias olla mõjuv (Marianne Ubaleht).

2. november kell 15.00 PLAKATI KUJUNDAMINE – milliseid programme kasutada, kui oled alustaja plakatikujundaja, milline info peab kindlasti plakatil olema ning kuidas kujundada mõjuv plakat (Mariliis Vanaisak).

23. oktoober kell 15.00 TASKUHÄÄLINGU ETTEVALMISTUS – kuidas alustada podcastiga: kontseptsioon, nimi, kujundus, sisu. Koolitaja jagab praktilisi nõuandeid ja õppetunde (Sille-Kadri Simer).

30. oktoober kell 15.00 TASKUHÄÄLINGU LINDISTAMINE – Puhja raadioruumis õpitakse lindistama enda ettevalmistatud podcasti (Kristjan Veedler).

Läbirääkimised on pooleli veel video monteerimise kursuse juhendajaga. Info registreerimise kohta ilmub Elva Gümnaasiumi ja noored.elva.ee kodulehel.

Kõik koolitussarja õpitoad on noorele tasuta!

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro, Liina Aunap, Gerlinde Vallikivi ja juhendaja Heliise Riisaar.

Elva valla noortemalevate nädal

Augusti kuu oli Elva vallas noorte töömalevate kuu. Elva valla noorte töömaleva eesmärgiks oli pakkuda koolinoortele vanuses 13-19 võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt ning teenida tehtud töö eest tasu.

Malev on võimalus saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Töötamine toimus rühmades ning noored said seeläbi ka kogemuse meeskonnatöös. Lisaks on malev hea võimalus arendada sotsiaalseid oskuseid, sest peale tööd toimusid erinevad ühistegevused rühmajuhi eestvedamisel.

Valla erinevates piirkondades Rannus, Rõngus ja Elvas avati kolm malevarühma perioodil 10-14.august.  Kokku pakuti ühe nädala jooksul tööd 34 Elva valla noorele. 

Hellenurme-Rõngu töömalev oli sel aastal kõige suurem. Kokku osales selles malevas 14 noort ( 6 tüdrukut ja 8 poissi) ning malevasse kandideeris kokku suisa 23 noort. Hellenurme-Rõngu malevarühm oli sel aastal sihiks võtnud kogukonna avalikud objektid.

Rannu noorte töömalevas töötas 9 noort – 3 tüdrukut ja kuus poissi. Noored korrastasid Rannu aleviku laste mänguväljakut ja Rannu pargi välitegevusala. Värviti Rannu staadioni ronimisatraktsioone ja korrastati värvimise teel Rannu Pere- ja Noortekeskuse siseruume.

Elva malevarühmas töötas 11 noort (8 tüdrukut ja 3 poissi). Seekord tegid malevlased korda Seeneriiki. „Korda said Seeneriigi kõik atraktsioonid. Said nad nii puhastud, värvitud kui ka õigesse kohta paigutatud. Seeneriik on nüüd jälle viks ja viisakas. Noored jäid samuti enda tööga väga rahule ning nüüd saavad iga kord, kui sealt mööda kõnnivad öelda, et jah, mina tegin ka seda,“ võtab töönädalal kokku üks rühmajuhtides Hanna Laius.

Noorte töömalev sai teoks tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöökeskuse malevasuvi 2020 taotlusvoorule ning 6000 euroga toetas malevate toimumist Elva Vallavalitsus.

Avatud noorsootöö toetusvoor 2020- Elva Avatud Noortekeskuses

See suvi käis veidi teist pidi, kui tavaliselt ning see aasta oli võimalik toetust saada Avatud noorsootöö 2020 toetusvoorust, mida toetas Haridus-ja Noorteamet. Ka Elva Avatud Noortekeskus sai projektist osa ning tänu sellele soetati noortekeskusele nii matkavarustust, erialast kirjandust, õuemänge ja veel muudki.

Terve suve mängisime me erinevaid õuemänge, alates õuejengast, petankist kuni erinevate viskemängudeni välja.

Tegime mitu vahvat matka loodusesse. Kõige lähemal käisime matkamas Väikesel Väerajal, mis on noortekeskuses vaid mõnesaja meetri kaugusel. Seal sõime, silmitsesime loodust ja maalisime pilte ümbritsevast. Aega jäi ka mõne õuemängu mängimiseks.

Mustjärve ääres käisime matkamas ja lihtsalt nautisime looduses olemist. Mustjärv on madal looduslik rabajärv, mille ümber lookleb umbes 2,3 km pikkune mõnus rada.

Valgesoo matkarajal käisime veel viimasel augustikuu päeval matkamas. Meil vedas veel ilmaga, kuna niipea, kui saime ennast tagasi mugavasse bussi, hakkas ka vihma sadama. Valgesoos tutvusime erinevate rabataimede, loomade ja putukatega. Jõhvikaid oli eriti palju ja suuri ning neid korjasid noored ka kaasa. Samuti saime ronida vaatetori ning sealt nautida ümbritsevat ilu ja vaateid.

Suvi möödus lõbusalt. Nüüd oleme ennast uueks kooliaastaks mõnusalt välja puhanud ja uuteks väljakutseteks valmis.

Läheme matkale või mängime õuemänge!

Avatud noortekeskuste toetusmeetoti toel, mida rahastab Haridus-ja Noorteamet, oleme korraldanud ja korraldame edasi augustis mitmeid vahvaid õuemängude päevasid ja matkasid.

Viimati matkasid Elva Noortekeskuse noored Väikesel Väerajal, mis meeldis neile väga. Sai palju nalja, juttu aetud ja kaunist loodust avastatud. Paisu juures tegime peatuse, kus noored said veidi keha kinnitada, mängida õuemänge ja isegi maalida.

31. augustil on võimalik kõigil matkasõpradel tulla matkale Valgesoosse. Matkme kaunis rabas, õpime looduse kohta ja teeme väikese pikniku.

Rada asub Põlvamaal ning sinna saame bussiga, mis väljub Elva Huviala-ja Koolituskeskuse eest. Raja pikkus on 1,9 km ning rajal jalutades on võimalik mängida ka nutimängu, mis paneb proovile su teadmised loodusest.

Võimalik on külastada vaatetorni ning vaadelda rabasaari ja -taimestikku, vanasid metsakultuure ning laanekuklasterikaste metsaserva.

Sellel suvel aga on ka veel mitmed õuemängude päevad kavas, kus saab toreda päeva veeta väljas lustides.

Ootame kõiki matkale ja õuemängude päevadele. Tule veeda tore päev meie seltsis!

11.juuli toimub Elva Kohvikutepäev

Sel aastal toimub Elva Kohvikutepäev 11.juulil. Sellel päeval on avatud 15 kohvikut. Seal juures ka kodukohvikud. Samuti avab enda kohviku ka Elva valla noortevolikogu.

Elva valla noortevolikogu kohvik on avatud kell 8.59 kuni 14.57. Menüüst võib leida noortele juba varasemalt tuttavaid toite kui ka midagi palju rohkem teistsugust. Menüü onvägaahvatlev, sealt võib leida tooteid käsitööjäätisest käsitöölimonaadi välja. Noortevolikogu kohvikust ostes toetad Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi. Kuidas? Noortevolikogu annetab kassatulust 10% ja loterii kogutulu Lastefondile. Heategevuslikust loteriid toetavad: Sepa Talu majutus, Rõngu Rahvamaja, Puka Mängukeskus FUN, Elva Seikluspark, Piletilevi ja Aakre Moos.

Samuti on Elva valla noortevolikogu valmis pannud ka väikse kultuuriprogrammi. Päeva jooksul esinevad Elva valla noored suurepäraste etteastetega.

Samal päeval toimub ka Elva Linnasüdame avamine. Hea võimalus külastada mitut asja korraga.

Lastekaitsepäeva tähistamine Elva vallas

1.juunil tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva, päeva eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Lastekaitsepäev on üks vanemaid rahvusvahelisi tähtpäevi ning arvatavasti toimus esimene lastekaitsepäev juba 1920. aastal Türgis. (www.lastega.ee)

Lastekaitsepäeval toimub tegevusi Elva valla erinevates piirkondades:

10.00 – 13.00 Pannkookide küpsetamine ja õuemängud Aakre rahvamaja terrassil

11.00 – 17.00 Arbi järve aardejaht Elvas

12.00 – 15.00 Oma Lapse Päev Rõngu rahvamaja sisehoovis. Rahvamaja menukad huviringid kolivad õue ning on avatud kõigile ringides kaasa teinud noortele.

13.00 Aardejaht Rannu pargis

15.00 Asfaldile joonistamise võistlus “Kui ma oleks…” Konguta rahvamaja parklas

15.00 – 17.00 OÜ Merkuur mobiilne töötuba Rannu noortekeskuse juures

Noortekeskused on taas avatud!

Elva Avatud Noortekeskus

Rõngu Avatud Noortekeskus:

Ulila Keskus:

Hellenurme Avatud Noortekeskus

Rannu Pere-ja Noortekeskus:

Avatud: E, K, R kell 12-16

Puhja Noortekeskus:

Avatud: E-R kell 12-17

T kell 14: loovring

N kelll 14: kitarriring

Kohtumiseni noortekeskustes!

« Older posts

© 2020 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑