Elva ja Nõo noored

Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Elva valla malevasuvi 2021

Sellel suvel on toimumas Elva Valla Noortemalev, kus on kokku 4 rühma:

Hellenurme-Rõngu: 2.-8. august (ilma ööbimiseta)

Rannu: 4.-10. juuli (ööbimisega) Registreerimine lõppenud.

Elva: 18.-24. juuli (ööbimisega) Registreerimine lõppenud.

Puhja: 2.-6. august (ilma ööbimiseta) Registreerimine lõppenud.

Mis malevates on toimunud, saad lugeda näiteks SIIT.

RÕNGU ANK #ärkametalveunest -sai hoos sisse

Ajal, mil on Eestis välja kuulutatud rangemad piirangud ja kokku ei ole võimalik teistega saada, otsustas Rõngu ANK meeskond tulla ise noorteni. Rõngu noortekeskuse meeskond tahab tõestada, et ka koroona-ajal on võimalik osa võtta huviringidest.

Esmaspäev-Neljapäev, 2 nädala vältel, ilmub Facebooki ürituse alla vastavalt teemale ülesanne, mis tuleb ära lahendada ja saata foto/video neile tõestuseks.

Ülesannete teemad:
Kokandus
Loodus
Käsitöö
Sport


Kõigi vahel, kes täidavad ülesandeid, loositakse välja hulganisti auhindu!!

Ülesannete lahendused tuleb postitada vastava ülesande postituse kommentaaridesse.

Edu!

Tee Elva vallale kingitus Vabariigi aastapäevaks

24. veebruaril möödub Eesti Vabariigi välja kuulutamisest 103 aastat. Selle puhul on Elva vald koostöös Elva Spordiga käima lükanud vahva mängu.

Nimelt on Elva Euroopa Spordilinn. Sellega seoses kogub Elva vald aasta lõpuks MILJON aktiivset kilomeetrit. Vabariigi aastapäeva puhul kutsume üles kõiki jätma Strava äppi mõne sõnumi või kujundi. Oma sõnumi või kujundi salvestamiseks ei pea tegema muud, kui tuleb mõelda läbi oma liikumistrajektoor, salvestada oma liikumine Strava äpiga ning pärast liikumise lõpetamist näete äpis oleval kaardil oma liikumise trajektoori.

Kõikide nende inimeste kaartidest, kes liiguvad Eesti Vabariigi sünnipäevanädalal ja jätavad oma liikumisega maha mõne sõnumi või toreda kujundi, tehakse Elva valla Facebooki lehel hääletus ning oma lemmikutele saavad hääle anda kõik inimesed. Rahvahääletuse tulemusel selgubki Elva miljoni pusa võitja.

Jälgitakse kindlasti ilmastikutingimusi ning pikendatakse vajadusel üleskutse aega.

NB! Oluline on, et sinu liikumise algus või lõpp (või kogu liikumine) oleks Elva vallas!

Kui palju kilomeetreid juba kogutud on? Seda saad vaadata Elva miljoni kodulehelt, kust leiad muu seas ka vajalikud juhendid: www.elvamiljon.ee

Jälgi kindlasti ka Elva miljoni lehekülge!

Noorsootöötajate tänusündmus ja TENKiga liitujad

5. veebruaril toimus 2020 aasta Tartumaa noorsootöötajate tänusündmus Luunja Jõesadamas. Üritus toimus välitingimustes ja oli väga meeleolukas.

Lisaks tänusündmusele said ka TENKiga liitunud noortekeskused kätte enda TENK tahvlid. Kaks Elva valla noortekeskust said samuti TENK- Tervist Edendav Noortekeskus liikmeks: Elva Avatud Noortekeskus ning Rannu Pere-ja Noortekeskus.

TENKi eesmärk on tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamine, süsteemse ennetustöö planeerimine ja kogukonna ning sidusvaldkondade kaasamine sellesse. Samuti noortevaldkonna töötajate tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidev täiendamine, enesekindluse arendamine ohuolukordades toimetulekuks.  Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud noortekeskustest, kes lähtuvad oma töös tervist edendavate noortekeskuste võrgustiku põhimõtetest, on nõus ellu viima TENKi eesmärke ja missiooni: tervist edendav noortekeskus on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja. Järgnevatel aastatel peetakse oluliseks hoida järgmist FOOKUST

  • Toetada laste ja noorte sotsiaalset toimetulekut
  • Toetada laste ja noorte vaimset tervis
  • Soosida laste ja noorte tervist toetavat käitumist

TENKi kohta rohkem saab lugeda siit.

Tartumaa noortefond

Kõigil Tartumaa noortel vanuses 12-26 on võimalik taodelda Tartumaa noortefondilt rahalisi vahendeid, et ellu viia enda projekt.

Tartumaa noortefondi 2021. aasta taotlusvoorud on 5. veebruaril, 5. aprillil  ja 4. juunil.

Noortefond annab võimaluse noorte- ja kogukonnaelu rikastamiseks. Noortefond toetab noorte ideid kuni 1000 € väärtuses projekti kohta.  

Lisainfot saab antud lingilt:

Taotlusvoorud toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” raames. Toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.  

Rõngus ja Hellenurmes toimus koolitus #hoogsees

20. november toimus Rõngu Rahvamajas seoses noorte-projektiga koolitus #hoogsees. Samuti toimus teine koolituspäev 27. november Avatud Hellenurme Noorekeskuses.

Koolituspäevad keskendusid ettevõtlusele, sotsiaalmeediale kui ka vabatahtlikkusele. Ettevõtlusest rääkis meile Robin Paring. Noortele rääkis Robin kuidas alustas tema internetis riietemüügi äriga (vt lähemalt riidevabrik instagramist). Noortele pakkus Robini esinemine palju huvi ja juba liikusid nende seas mõtted, kuidas alustada ise ettevõtlikusega. Samuti tegi ka noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak väikse ettekande ettevõtlikkuse ja ettevõtluse vahest.

Sotsiaalmeediast rääkis noortele Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Merilyn tõi näiteid, kuidas luua kaasahaaravaid postitusi ja andis ka noortele väikse ülesande sotsiaalmeedia postituse tegemise näol. Vabatahtlikkusest rääkis Andero Ojamets. Ta rääkis mis asi on üldse vabatahtlikus ja kuidas tema selleni jõudis. Ülesandena noortele andis Ta neil täita vabatahtliku passi. Vabatahtliku pass on leitav SIIT. Vabatahtliku passi on loonud Vabatahtlike värav.

Kõik aktiivsemad koolitusel osalejad said endale kingituseks raamatu “Minu elu kutse”. Esimesel koolituspäeval osales 12 noort ja teisel 14 noort.

Koolitust toetas Ideeviit, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium

Rannus toimus stencil töötuba

Elva Valla noorte omaalgatuse fondi toel toimus 23. oktoobril kell 14:00 Rannu Pere- ja Noortekeskuses Stencil töötuba 11 osalejaga, . Töötuba juhendas Indrek Haas kunstniku nimega Von Bomb. Me tegime Stencil tehnikas iseenda portree, kus kõigepealt anti meile šabloonid ja räägiti tööülesannetest. Kui ülesanded olid käes alustasime nende täitmist, samal ajal aga rääkis Von Bomb endast ja mõnest teisest tänavakunstnikust. Kui enamikel olid vajalikud osad välja lõigatud siis õpetati kuidas värvida ja alustati värvimist. Enne värvimist oli ka väike söögi paus, kus sai süüa pannkooke moosiga. Peale piltide värvimist ja kuivamist tegime ühispildi ja saigi töötuba läbi. Täname Elva valda, töötoas osalejaid ja töötoa juhendajat Indrek Haasi  meeldejääva päeva eest.

Video koolitus TASUTA!

Kõik video fännid! Nüüd saate tasuta osa võtta õpitoast, kus Ken Järveoja tuleb meile õpetama, kuidas teha profi tasemel muusikaga video!
Rega ennast juba täna FB Grete Kald ja FB Elva Noorte Tugila

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee

« Older posts

© 2021 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑