Elva ja Nõo noored

Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Page 3 of 4

Läheme matkale või mängime õuemänge!

Avatud noortekeskuste toetusmeetoti toel, mida rahastab Haridus-ja Noorteamet, oleme korraldanud ja korraldame edasi augustis mitmeid vahvaid õuemängude päevasid ja matkasid.

Viimati matkasid Elva Noortekeskuse noored Väikesel Väerajal, mis meeldis neile väga. Sai palju nalja, juttu aetud ja kaunist loodust avastatud. Paisu juures tegime peatuse, kus noored said veidi keha kinnitada, mängida õuemänge ja isegi maalida.

31. augustil on võimalik kõigil matkasõpradel tulla matkale Valgesoosse. Matkme kaunis rabas, õpime looduse kohta ja teeme väikese pikniku.

Rada asub Põlvamaal ning sinna saame bussiga, mis väljub Elva Huviala-ja Koolituskeskuse eest. Raja pikkus on 1,9 km ning rajal jalutades on võimalik mängida ka nutimängu, mis paneb proovile su teadmised loodusest.

Võimalik on külastada vaatetorni ning vaadelda rabasaari ja -taimestikku, vanasid metsakultuure ning laanekuklasterikaste metsaserva.

Sellel suvel aga on ka veel mitmed õuemängude päevad kavas, kus saab toreda päeva veeta väljas lustides.

Ootame kõiki matkale ja õuemängude päevadele. Tule veeda tore päev meie seltsis!

11.juuli toimub Elva Kohvikutepäev

Sel aastal toimub Elva Kohvikutepäev 11.juulil. Sellel päeval on avatud 15 kohvikut. Seal juures ka kodukohvikud. Samuti avab enda kohviku ka Elva valla noortevolikogu.

Elva valla noortevolikogu kohvik on avatud kell 8.59 kuni 14.57. Menüüst võib leida noortele juba varasemalt tuttavaid toite kui ka midagi palju rohkem teistsugust. Menüü onvägaahvatlev, sealt võib leida tooteid käsitööjäätisest käsitöölimonaadi välja. Noortevolikogu kohvikust ostes toetad Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi. Kuidas? Noortevolikogu annetab kassatulust 10% ja loterii kogutulu Lastefondile. Heategevuslikust loteriid toetavad: Sepa Talu majutus, Rõngu Rahvamaja, Puka Mängukeskus FUN, Elva Seikluspark, Piletilevi ja Aakre Moos.

Samuti on Elva valla noortevolikogu valmis pannud ka väikse kultuuriprogrammi. Päeva jooksul esinevad Elva valla noored suurepäraste etteastetega.

Samal päeval toimub ka Elva Linnasüdame avamine. Hea võimalus külastada mitut asja korraga.

Lastekaitsepäeva tähistamine Elva vallas

1.juunil tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva, päeva eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Lastekaitsepäev on üks vanemaid rahvusvahelisi tähtpäevi ning arvatavasti toimus esimene lastekaitsepäev juba 1920. aastal Türgis. (www.lastega.ee)

Lastekaitsepäeval toimub tegevusi Elva valla erinevates piirkondades:

10.00 – 13.00 Pannkookide küpsetamine ja õuemängud Aakre rahvamaja terrassil

11.00 – 17.00 Arbi järve aardejaht Elvas

12.00 – 15.00 Oma Lapse Päev Rõngu rahvamaja sisehoovis. Rahvamaja menukad huviringid kolivad õue ning on avatud kõigile ringides kaasa teinud noortele.

13.00 Aardejaht Rannu pargis

15.00 Asfaldile joonistamise võistlus “Kui ma oleks…” Konguta rahvamaja parklas

15.00 – 17.00 OÜ Merkuur mobiilne töötuba Rannu noortekeskuse juures

Noortekeskused on taas avatud!

Elva Avatud Noortekeskus

Rõngu Avatud Noortekeskus:

Ulila Keskus:

Hellenurme Avatud Noortekeskus

Rannu Pere-ja Noortekeskus:

Avatud: E, K, R kell 12-16

Puhja Noortekeskus:

Avatud: E-R kell 12-17

T kell 14: loovring

N kelll 14: kitarriring

Kohtumiseni noortekeskustes!

Teeme ise!

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. on kirjutanud mitmeid projekte. See on olnud põnev ja andnud meile oskusi suhelda erinevat tüüpi inimestega. Selle artikli mõte ongi julgustada noori projekte kirjutama. 

Miks kirjutada projekti? Põhjus on väga lihtne! Kui Sa kirjutad ise projekti, siis Sa saad ise otsustada, milleks ja kui suure toetuse sa taotled, mis asju sa saadud summaga läbi viid ja keda esinema kutsud. 

Kuidas projekti kirjutada? Kõik oleneb sellest, kuhu Sa kirjutad – erinevatel noortealgatuse fondidel on erinevad nõuded. Ideeviida nõuetega saab tutvuda SIIN.

Kui kaua selle kõigega läheb? Projekti kirjutamisele kuluv aeg sõltub sellest, kui kiiresti suudad leida endale sobiva meeskonna, kui kiiresti tuleb teil idee, kui kiiresti suudate omavahel ülesanded kokku leppida, kui kiiresti leiate potentsiaalsed koolitajad, juhendajad, esinejad või koostööpartnerid, kui palju inimesi te esinema kutsute, ning kui kiiresti nad teie kirjadele vastavad. 

Kuidas me projekti karantiinis kirjutasime? Me kirjutasime oma projekti video kohtumiste teel, umbes kord nädalas. Kõikidele interneti kohtumistele kõik kahjuks tulla ei saanud, kuid andsid vajadusel siiski oma panuse.

Mida projekti kirjutamine meile on andnud? Me oleme saanud erinevaid kogemusi. Projekti kirjutamine on arendanud meie suhlemis-, planeerimis- ja koostööoskust. Samuti oleme pidanud katsetama erinevate programmide kasutamist, et luua eelarve jaoks arvutustabel või koostada kuulutusi. Projekti läbiviimisega loodame, et suudame mõjutada noori teadlikult tegutsema meediapädevust nõudvates valdkondades ja looma erinevatesse avaliku meedia portaalidesse sisu.

Positiivne projekti koostamise juures: me saime rahastuse ja meil on plaanis mega lahedad koolitajad ning me saime ise otsustada, keda noortega kohtuma kutsuda.

Negatiivne projekti kirjutamise juures: paljud lahedad koolitajad on väga hõivatud ega pole meie hinnapäringutele vastanud või on oma tiheda graafiku tõttu meie koostööpakkumisest loobunud.

Projekti “Teeme ise!” käigus saavad Elva valla 4.-9. klassi õpilased võimaluse tutvuda Elva vallas olevate võimalustega ise teistele noortele infot jagada. Meil on Puhjas olemas raadioruum, kuhu oodatakse õpilasi podcaste looma. Elva noortekeskuste ja valla koostöös on valminud noortele mõeldud koduleht, kuhu oodatakse samuti noorte omaosalusel sisuloomet. Koolis aga selleteemaline õpe puudub. Projekt annab õpilastele teadmisi podcasti ettevalmistamise, teemade valiku ja tekstiloome osas. Olulised oskused on ka videomontaaži ja plakatite kujundamise oskus ning erinevate võimaluste ja noortele kättesaadavate keskkondadega kursis olemine. Koolides on mitmeid õpilasgruppe – õpilasaktiivid ja -esindused, mängujuhid, tantsu ja kendama vahetundide läbiviijad. Kõigil gruppidel on huvi läbi erinevate kanalite oma kogemusi, tähelepanekuid ja ettevõtmisi teiste noortega jagada, kuid puuduvad teadmised ja oskused, kuidas oma tegevust kajastada ning uutesse projektidesse rohkem õpilasi kaasata. 

Protsessi käik: 

  1. Alustasime ideekorjega, valisime välja ühe konkreetse idee ja hakkasime seda edasi arendama. Ideeviida ideekonkursi puhul antakse sageli ette ka prioriteetsed teemad, kuid see ei tähenda seda, et ei võiks mõnel muul teemal projekti esitada. Meil oli juba eelnevatel aruteludel noorte meediapädevuse arendamise temaatika arutlusel olnud, seega sobis etteantud teema suurepäraselt meie plaanidega.
  2. Koostasime ideekavandi ning saatsime selle määratud tähtajaks teeviida kodulehe kaudu ideeviida konkursile.
  3. Meile määrati mentor, kelle küsimustele pidime vastama ning seeläbi oma ideed edasi arendama.
  4. Meie ülesanne oli leida koolitajad, kes oleksid nõus meie poolt välja mõeldud koolitusi läbi viima. Selleks koostasime hinnapäringud, mille saatsime erinevatele Eesti tuntud noortele youtuberitele, suunamudijatele ja taskuhäälingu tegijatele.
  5. Koostasime tegevus- ja ajakava, kuhu lisasime kõik projektiga seotud tegevused, mida peame tegema alustades ideede genereerimisest kuni aruandluse esitamiseni.
  6. Koostasime plakati, mis läks ette antud kuupäeval avalikule hindamisele Teeviida FB kanalis. 
  7. Postitasime õpilasaktiivi Instagrami ja Elva Gümnaasiumi FB kanalites üleskutse oma projekti poolt hääletama. Rahastuse saamiseks on Ideeviida projektikonkursil nõue koguda oma ideele vähemalt 100 meeldimist. Meie idee sai 120 häält ja saime projektile “Teeme ise!” rahastuse.
  8. Otsustasime, et kevadperioodil koroona viirusest põhjustatud eriolukorra tõttu pole nii suuremahulist koolitustesarja võimalik läbi viia ning seetõttu toimuvad põnevad noortele suunatud koolitused (“Video monteerimine”, ,,Taskuhäälingu lindistamine”, “Artikli kirjutamine”, ,,Teksti kujundamine”, ,,Plakati kujundamise koolitus”) sügisel.
  9. Ees on veel palju tööd. Projekti kirjutamine on väga väike osa projekti läbiviimisest. Põhitöö algab tegelikult alles pärast rahastusotsuse teate saamist. Meil on ees veel koolitajatega lõplike kokkulepete sõlmimine, koolituste toimumise ajakava viimistlemine, plakatite valmistamine, sündmuse reklaamimine ja läbiviimine ning seejärel projekti analüüsimine ja aruande koostamine.

Projekti kirjutamine ja läbiviimine tundub päris keeruline ja pisut hirmutav. EG õpilasaktiiv T.A.H.E. õpilased on kirjutanud kolm projekti ja osalenud Elva valla kaasava eelarve ideekonkursil. Õpilasaktiivis osalevad 2.-6. klassi õpilased. Meie projektid on saanud rahastusi. See tähendab, et kui on hea idee, töökas seltskond ja te oskate oma mõtteid kirja panna, siis on kõik võimalik. Me loodame, et rohkem noori hakkavad projekte kirjutama ja saavad seeläbi eluks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro, Liina Aunap ja Gerlinde Vallikivi.

“Aktiivne vaheaeg” seitsmes päev/kokkuvõte

Ats Paavel

Pühapäev (26.04) oli “Aktiivse Vaheaja” seitsmes ehk viimane päev. Elva valla noortevolikogu tänab kõiki osalejaid väga aktiivse osavõtu eest.

Viimase päeva teema oli vaba kava/omalooming ehk lihtsamini öeldes said osalejad endale meelepärase teema ise välja mõelda. Õhtuks kogunes hulgaliselt pilte: küpsetamisest, jalgratta- ja krossimootorrattaga sõitmisest kui ka niisama perega aja veetmisest. Kõik tulid ülesandega kaasa ja said hästi hakkama.

“Aktiivsel Vaheajal” oli osalejaid kokku 10. Väga-väga suur sügav kummardus kõigile osalejate ees. Võitja loosisime välja kõigi osalejate seast. Loosimise tulemusena võitis “Aktiivsel vaheajal” osalemise eest auhinna Ats Paavel.

Palju-palju õnne võitjale. Palun võta noortevolikoguga ühendust! Kirjuta neile meilile või facebooki.

Suur tänu ka kõigile teistele osalejatele veelkord. Püsige kodus ja olge terved!

Elva valla noortevolikogu tänab Mari-Liis Vanaisakut Rõngu Rahvamajast auhinnakoti täitmise eest!

Aktiivsusmängu “Aktiivne Vaheaeg” korraldab Elva valla noortevolikogu koostöös Elva vallavalituse ja Rõngu Rahvamajaga.

“Aktiivne vaheaeg” kuues päev

Ats Paavel

“Aktiivne Vaheaeg” on jõudmas lõpule. Tänane teema oli noortepärane laupäev.

Osalejad saatsid pilte, millega nemad laupäeval tegelesid. Kes mängis perega väljas, kes osales veebiseminaril, kes grillis liha ja tegi tik-tok´ke. Samuti ei ole ära kadunud väljas liikumine. Reeglite järgi peab väljas liikuma vähemalt 1 kilomeetri. Keskmiselt liigutakse väljas ikkagi 3 kilomeetrit. Samuti on rõõm näha, et olenemata eriolukorrast leiab erinevateks tegevusteks aega ja võimalust.

Juba homme saab läbi noortevolikogu poolt korraldatud vaheaja aktiivsusmäng. Viimane päev on natukene lihtsam. Nimelt homme saavad kõik osalejad valida endale meelepärase teema e. vaba kava/omalooming.

Kõigi osalejate vahel loositakse välja auhinnakott. Selleks kasutatakse commentpicker.com abi. Loosimine toimub esmaspäeval. Hiljemalt õhtuks avaldatakse võitja nimi Elva valla noortevolikogu facebooki lehel kui ka ürituse eventil.

“Aktiivne vaheaeg” viies päev

Ats Paavel

“Aktiivse Vaheaja” viienda päeva teema oli ise tehtud-hästi tehtud. Osalejad saatsid pilte väga erinevatest tegevustest/asjadest. Noortevolikogu rõõmustab, et osalejad näevad endiselt vaeva.

Oodati pilte, millel oleks näha objekte/tegevusi, mida iseloomustavad väjendit “ise tehtud-hästi tehtud”. Saadeti pilte nii kokkamisest, käsitööst kui ka enda toa ehitamisest. Osalejad on väga-väga tublid. Uskumatu, et natukene teistsugune kevadine vaheaeg juba lõppemas on. Järele on jäänud veel 2 päeva. Homse päeva teema on “noortepärane laupäev”. Oodatakse pilte noortepärase laupäeva tegevustest/olemusest. Milline näeb välja tõeline noortepärane laupäev?

Veebiviktoriini tulemused

Veebiviktoriin “Testi oma teadmisi koduvalla kohta…” toimus 22.aprillil. Viktoriin oli Elva valla teemaline. Kõik Elva valla elanikud võisid viktoriinist osa võtta. Osalejaid oli 29. Väga suurepärane osalejate arv.

Noortevolikogu on vaadanud tulemused üle. Kõige ausam ja parim mängija oli Rasmus Punkar. Samuti otsustati välja anda veel üks auhind. See auhind loositi välja kõigi osalejate seast. Loosimise tulemusel võitis loosiauhinna Daigi Zirk. Kõigi võitjatega võtame ühendust. Võitjaid ootab ees ka auhinnakott. Auhinnakotti aitas täita Elva vallavalitsus. Auhinnakotist leiab lisaks valla meenetetele ka Elva valla noortevolikogu meeneid. Auhinnad toimetatakse võitjatele kätte kontaktivabalt. Täpsemalt lepitakse kokku juba võitjatega.

Loosimise tulemus

Elva valla noortevolikogu tänab kõiki veebiviktoriinist osavõtjaid ja paneb kõigile südamele, et oleme ausad ka edaspidi.

Natukene ka viktoriini tulemustest täpsemalt: Võitja kogus kokku punkte 29 067 (21 õiget ja 1 valet) Rasmus Punkar Loosiauhinna võitja kogus 18 283 punkti (15 õiget ja 7 valet) Daigi Zirk

Kuidas said teada viktoriinist? Daigi sai viktoriinist teada läbi noortevolikogu sotsiaalmeedia postituse, mille peale otsustas, et ka Tema peab viktoriini läbi tegema. Ta tunnistas, et viktoriini läbi tehes tundis, et “siit tuleb midagi”. Ka Rasmus sai teada läbi facebooki postituse.

Kuidas jõudsid õigete vastusteni? Daigi otsis vastuseid internetist kui ka küsis abi perelt. Samuti teadis Ta ka paari vastust peast. Rasmus kasutas õigete vastusteni jõudmiseks oma teadmisi, loogikat kui ka sisetunnet.

Elva valla noortevolikogu tänab kultuurispetsialisti Margit Kink´i, Elva turismijuhti Hemminki Otstavel´it kui ka spordijuhti Madis Šumanov´i.

Veebiviktoriini “Testi oma teadmisi koduvalla kohta…” korraldas Elva valla noortevolikogu koostöös Elva vallavalitsuse ja SA Elva Kultuur ja Sport-ga.

« Older posts Newer posts »

© 2021 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑