Projekti eestvedajaks on Elva Avatud Noortekeskus ning Elva vallast osalevad veel ka Ulila noortekeskus ja Rannu pere- ja noortekeskus.

Projekt on rahastuse saanud Noorte Heaks projektikonkurssilt, mida viib läbi Haridus-ja Noorteamet.

Projekti eesmärk on aidata Tartu maakonna noortel tulla välja Covid-19 kriisist andes neile vajalikke meetodeid, kuidas enda vaimset tervist hoida ja parandada.
Projekti kirjutamisse ja elluviimisesse on kaasatud mitme noortekeskuse noored ning projekti mõte tuli samuti noortelt, kuna nad soovisid omavahel kokku saada ja kuulda, kuidas enda tervist hoida.
Projektist võtavad osa 14 noortekeskust Tartu maakonnast, mis edendab kohalikku koostööd noortekeskuste vahel. Noortekeskused, mis võtavad osa on ka Tervist edendavate noortekeskuste või Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse liikmed. Projekti üks eesmärkidest on ka omavahelise ja ülemaakonnalise koostöö tegemine ja edendamine.

Toimub 4 vaimse tervise päeva erinevatele vanusegruppidele:
7-10 aastased: 1. oktoober
11-12 aastased: 22.kotoober
13-14 aastased: 3. detsember
15+ aastased: november