Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalise toetuse taotlemine

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored. 

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt või paberil vahemikus 1. oktoober kuni 1. november. 

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 7- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.

Toetust saab taotleda:

 • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN.
 • Saates taotluse paberkandjal Elva Vallavalitsuse aadressile Kesk 32, Elva.

Kui Sa vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Karmen Moonti poole.

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN.


Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee

Varasemalt toetatud projektid

 1. Oleme energilised ja tegusad
 2. EELK Elva koguduse noorte panus suvise praostkonnalaagri läbiviimiseks
 3. Noorte maalilaager Hellenurmes
 4. TAHE tööreisil
 5. Konguta noored õue
 6. Loovuse õpitoad Rannu noortele
 7. Rannu Pargi täiustamine
 8. Stuudiotöö koolitus
 9. Elva valla noorte kultuuriprogramm Pärnus
 10. Adrenaliinilaks
 11. Elva gümnaasiumi talveball
 12. Ilukoolitused Elva valla noortele neidudele
 13. Iseseisev hüpe
 14. Motiveeriv kooliruum
 15. Nutivaba päev
 16. Paneme noortele aru pähe
 17. Rannu noorte kogemusretk Läänemaale
 18. Teeme Rannu Pere- ja Noortekeskuse trepikoja kauniks
 19. SporTSIRKUS!
 20. Noortematk Kagu-Eestisse
 21. Kitarrid Ulilasse
 22. Disaini vahetunnid