Elva ja Nõo noored

Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Page 2 of 4

Rannus toimus stencil töötuba

Elva Valla noorte omaalgatuse fondi toel toimus 23. oktoobril kell 14:00 Rannu Pere- ja Noortekeskuses Stencil töötuba 11 osalejaga, . Töötuba juhendas Indrek Haas kunstniku nimega Von Bomb. Me tegime Stencil tehnikas iseenda portree, kus kõigepealt anti meile šabloonid ja räägiti tööülesannetest. Kui ülesanded olid käes alustasime nende täitmist, samal ajal aga rääkis Von Bomb endast ja mõnest teisest tänavakunstnikust. Kui enamikel olid vajalikud osad välja lõigatud siis õpetati kuidas värvida ja alustati värvimist. Enne värvimist oli ka väike söögi paus, kus sai süüa pannkooke moosiga. Peale piltide värvimist ja kuivamist tegime ühispildi ja saigi töötuba läbi. Täname Elva valda, töötoas osalejaid ja töötoa juhendajat Indrek Haasi  meeldejääva päeva eest.

Video koolitus TASUTA!

Kõik video fännid! Nüüd saate tasuta osa võtta õpitoast, kus Ken Järveoja tuleb meile õpetama, kuidas teha profi tasemel muusikaga video!
Rega ennast juba täna FB Grete Kald ja FB Elva Noorte Tugila

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee

HEA ELVA VALLA NOOR VANUSES 20–26! AITA HINNATA NOORSOOTÖÖD

Ootame kõiki Elva valla noori vanuses 20–26 vastama lühikesele küsimustikule, et koguda andmeid Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamiseks. Küsimustikule saad vastata SIIN.

Kvaliteedi hindamise eesmärk on kaardistada noorsootöö praegune olukord Elva vallas ja planeerida sellest lähtuvalt edasist noorsootööd vallas.

Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 15 minutit ning see on anonüümne. Kõikide 20–26aastaste vastanute vahel loositakse välja erinevaid auhindu. Kui soovid auhinnaloosis osaleda, palume lisada küsimustikku lõppu oma e-aadress.

Küsimustik asub SIIN.

Aitäh, sinu panus Elva valla noorsootöö arengusse on väga oluline!

Koolitus: Rahvusvahelised võimalused noortele – JÄÄB ÄRA!

Hei noor vanuses 13.-30.!

Oled Sa mõelnud, et ….

  • tahad rohkem teada rahvusvahelistest võimalustest?
  • või tahad saada rahvusvahelist kogemust?
  • või Sul on idee rahvusvahelise noorteprojekti jaoks?
  • või tahad hoopis osaleda rahvusvahelises noorteprojektis?

Kui sa vastasid vähemalt 1-le küsimusele JAH, siis tule 30.10-31.10 Rannu Noortekeskusesse!

Tutvustatakse rahvusvahelisi võimalusi noortele, töötatakse erinevate ideedega ning proovitakse koos kirjutada noorteprojekti. Koolitust viib läbi Eurodeski Tartumaa esindaja Sirle Lüüs.


Koolitus toimub koos ööbimisega, kaasa magamisasjad ja alaealistel vabas vormis lapsevanema kirjalik nõusolek koos allkirja ja kontaktiga.

NB! Kui Sa koolitusel ei saa osaleda, aga Sul on idee, mida soovid jagada, siis täida samuti antud registreerimisvorm. Võtan ühendust, et Sinu ideega edasi minna!

Ajakava:
30.10
18.00 kogunemine
18.30 tutvumine, meeskonnamängud, aktiivsed tegevused
20.00 kokkame “Halloweeni” teemal, “Halloweeni” tähistamine
31.10
9.00 hommikusöök
9.30 rahvusvahelised võimalused noortele
11.45 ajurünnak
12.00 lõuna
12.30 töötame ideedega
14.00 kokkuvõtete ja edasiste plaanide tegemine
15.00 koju minek

Registreeri ennast siin:
tiny.cc/RVkoolitus

NB! Registreerimise tähtaeg 28.10!

Lisaküsimused:
Sirle Lüüs
tartumaa@eurodesk.eu
Tel 5348 0229

Paneme noortele aru pähe projekt

26.septembril toimus Victoria Villigu koolitus: Kuidas saada youtuberiks? Kokku osales koolitusel 38 noort Elva eri pakadest.

Antud koolitus toimus Ideeviit projektikonkurssi ja Elva valla noorte omaalagtusfondi projekti raames. Kolm Elva noort kirjutasid omaalagatuslikult projekti: Paneme noortele aru pähe.

Koolituse eesmärgiks oli anda noortele ülevaade YouTuber´i elust. Näidata, milliseid raskusi võib ette tulla ning saada ka tulevikuks häid nõuandeid. Saime teada, mismoodi mõjutab sotsiaalmeedia inimese kuulsust ja elu ning kuidas saada hakkama negatiivsete kommentaaridega. Seda antud koolitus ka andis.

” Koolitus oli huvitav ning sain väga tähtsat infot, millest ma polnud enne teadlik. “- ütles üks koolitusel osalenu.

Saime kogemusi projekti tegemisest, koostamisest ja läbiviimisest. Lisaks sellele saime harjutada meeskonnatööd, vastutustundlikust ja raha planeerimist. Saime teada, et projekti läbiviimine ei ole nii lihte, kui algselt arvasime ning kulub palju aega ja raha, et projet läbiviia.

Enne koolitust olid emotsioonid laes, kuna Victoria jõudis kohale viimasel hetkel. Lõpuks , kui koolitus oli läbi olid emotsioonid positiivsed, kuna koolitus läks väga hästi ning kohale tuli palju huvilisi.

Teistele noortele, kes tahaksid projekti ellu viia aga ei tea, millega alustada soovitaks, et nad mõtleskid enne, millega nad ennast seovad. Projekti läbiviimine võtab palju aega, planeerimise oskust ja koostööd. Ja see on pühendumise asi, et projekt lõpuni viia.

Teeme ise!

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv T.A.H.E. kirjutas noorte meediapädevuste tõstmiseks projekti “Teeme ise!”  ning sai ENTK projektikonkursi “Ideeviit” rahastuse 1266 euro ulatuses.

Projekti “Teeme ise!” käigus tutvuvad Elva valla 4.-9. klassi õpilased Elva vallas olevate võimalustega ise teistele noortele infot jagada. Puhjas on olemas raadioruum, kuhu oodatakse õpilasi taskuhäälinguid looma. Elva noortekeskuste ja valla koostöös on valminud noortele mõeldud koduleht, kuhu oodatakse samuti noorte omaosalusel sisuloomet. Koolis aga selleteemaline õpe puudub. Projekt annab õpilastele teadmisi podcasti ettevalmistamise, teemade valiku ja tekstiloome osas. Olulised on ka videomontaaži ja plakatite kujundamise oskus ning erinevate võimaluste ja noortele kättesaadavate keskkondadega kursis olemine. Koolides on mitmeid õpilasgruppe – õpilasaktiivid ja -esindused, mängujuhid, tantsu ja kendama vahetundide läbiviijad, kes soovivad oma tegevusi kajastada, kuid puuduvad sellealased teadmised. 

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivi õpilased on kokku leppinud mitmeid koolitusi, mis toimuvad septembri-, oktoobri- ja novembrikuu jooksul. Kõik koolitused toimuvad reedeti kell 15.00, et noortel oleks lihtsam toimumise aega meeles pidada. Oma nõusoleku koolitust läbi viia on andnud järgmised koolitajad:

18. september kell 15.00 TEKSTI KUJUNDAMINE – kuidas oma mõtteid koondada loogiliseks tekstiks, kust leida viiteid ja infot ning mismoodi sotsiaalmeedias olla mõjuv (Marianne Ubaleht).

2. november kell 15.00 PLAKATI KUJUNDAMINE – milliseid programme kasutada, kui oled alustaja plakatikujundaja, milline info peab kindlasti plakatil olema ning kuidas kujundada mõjuv plakat (Mariliis Vanaisak).

23. oktoober kell 15.00 TASKUHÄÄLINGU ETTEVALMISTUS – kuidas alustada podcastiga: kontseptsioon, nimi, kujundus, sisu. Koolitaja jagab praktilisi nõuandeid ja õppetunde (Sille-Kadri Simer).

30. oktoober kell 15.00 TASKUHÄÄLINGU LINDISTAMINE – Puhja raadioruumis õpitakse lindistama enda ettevalmistatud podcasti (Kristjan Veedler).

Läbirääkimised on pooleli veel video monteerimise kursuse juhendajaga. Info registreerimise kohta ilmub Elva Gümnaasiumi ja noored.elva.ee kodulehel.

Kõik koolitussarja õpitoad on noorele tasuta!

Autorid: Mirtel Sikk, Laura Aigro, Liina Aunap, Gerlinde Vallikivi ja juhendaja Heliise Riisaar.

Elva valla noortemalevate nädal

Augusti kuu oli Elva vallas noorte töömalevate kuu. Elva valla noorte töömaleva eesmärgiks oli pakkuda koolinoortele vanuses 13-19 võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt ning teenida tehtud töö eest tasu.

Malev on võimalus saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Töötamine toimus rühmades ning noored said seeläbi ka kogemuse meeskonnatöös. Lisaks on malev hea võimalus arendada sotsiaalseid oskuseid, sest peale tööd toimusid erinevad ühistegevused rühmajuhi eestvedamisel.

Valla erinevates piirkondades Rannus, Rõngus ja Elvas avati kolm malevarühma perioodil 10-14.august.  Kokku pakuti ühe nädala jooksul tööd 34 Elva valla noorele. 

Hellenurme-Rõngu töömalev oli sel aastal kõige suurem. Kokku osales selles malevas 14 noort ( 6 tüdrukut ja 8 poissi) ning malevasse kandideeris kokku suisa 23 noort. Hellenurme-Rõngu malevarühm oli sel aastal sihiks võtnud kogukonna avalikud objektid.

Rannu noorte töömalevas töötas 9 noort – 3 tüdrukut ja kuus poissi. Noored korrastasid Rannu aleviku laste mänguväljakut ja Rannu pargi välitegevusala. Värviti Rannu staadioni ronimisatraktsioone ja korrastati värvimise teel Rannu Pere- ja Noortekeskuse siseruume.

Elva malevarühmas töötas 11 noort (8 tüdrukut ja 3 poissi). Seekord tegid malevlased korda Seeneriiki. „Korda said Seeneriigi kõik atraktsioonid. Said nad nii puhastud, värvitud kui ka õigesse kohta paigutatud. Seeneriik on nüüd jälle viks ja viisakas. Noored jäid samuti enda tööga väga rahule ning nüüd saavad iga kord, kui sealt mööda kõnnivad öelda, et jah, mina tegin ka seda,“ võtab töönädalal kokku üks rühmajuhtides Hanna Laius.

Noorte töömalev sai teoks tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöökeskuse malevasuvi 2020 taotlusvoorule ning 6000 euroga toetas malevate toimumist Elva Vallavalitsus.

Avatud noorsootöö toetusvoor 2020- Elva Avatud Noortekeskuses

See suvi käis veidi teist pidi, kui tavaliselt ning see aasta oli võimalik toetust saada Avatud noorsootöö 2020 toetusvoorust, mida toetas Haridus-ja Noorteamet. Ka Elva Avatud Noortekeskus sai projektist osa ning tänu sellele soetati noortekeskusele nii matkavarustust, erialast kirjandust, õuemänge ja veel muudki.

Terve suve mängisime me erinevaid õuemänge, alates õuejengast, petankist kuni erinevate viskemängudeni välja.

Tegime mitu vahvat matka loodusesse. Kõige lähemal käisime matkamas Väikesel Väerajal, mis on noortekeskuses vaid mõnesaja meetri kaugusel. Seal sõime, silmitsesime loodust ja maalisime pilte ümbritsevast. Aega jäi ka mõne õuemängu mängimiseks.

Mustjärve ääres käisime matkamas ja lihtsalt nautisime looduses olemist. Mustjärv on madal looduslik rabajärv, mille ümber lookleb umbes 2,3 km pikkune mõnus rada.

Valgesoo matkarajal käisime veel viimasel augustikuu päeval matkamas. Meil vedas veel ilmaga, kuna niipea, kui saime ennast tagasi mugavasse bussi, hakkas ka vihma sadama. Valgesoos tutvusime erinevate rabataimede, loomade ja putukatega. Jõhvikaid oli eriti palju ja suuri ning neid korjasid noored ka kaasa. Samuti saime ronida vaatetori ning sealt nautida ümbritsevat ilu ja vaateid.

Suvi möödus lõbusalt. Nüüd oleme ennast uueks kooliaastaks mõnusalt välja puhanud ja uuteks väljakutseteks valmis.

« Older posts Newer posts »

© 2021 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑