Elva ja Nõo noored

Elva ja Nõo valla noorteinfo leht

Page 2 of 5

Elva valla noorte omaalgatusfond

Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalise toetuse taotlemine

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored. 

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt või paberil vahemikus 1. oktoober kuni 1. november. 

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 7- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.

Toetust saab taotleda:

 • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN.
 • Saates taotluse paberkandjal Elva Vallavalitsuse aadressile Kesk 32, Elva.

Kui Sa vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Karmen Moonti poole.

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN.


Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee

Varasemalt toetatud projektid

 1. Oleme energilised ja tegusad
 2. EELK Elva koguduse noorte panus suvise praostkonnalaagri läbiviimiseks
 3. Noorte maalilaager Hellenurmes
 4. TAHE tööreisil
 5. Konguta noored õue
 6. Loovuse õpitoad Rannu noortele
 7. Rannu Pargi täiustamine
 8. Stuudiotöö koolitus
 9. Elva valla noorte kultuuriprogramm Pärnus
 10. Adrenaliinilaks
 11. Elva gümnaasiumi talveball
 12. Ilukoolitused Elva valla noortele neidudele
 13. Iseseisev hüpe
 14. Motiveeriv kooliruum
 15. Nutivaba päev
 16. Paneme noortele aru pähe
 17. Rannu noorte kogemusretk Läänemaale
 18. Teeme Rannu Pere- ja Noortekeskuse trepikoja kauniks
 19. SporTSIRKUS!
 20. Noortematk Kagu-Eestisse
 21. Kitarrid Ulilasse
 22. Disaini vahetunnid

Vaimuplahvatus projekt

Projekti eestvedajaks on Elva Avatud Noortekeskus ning Elva vallast osalevad veel ka Ulila noortekeskus ja Rannu pere- ja noortekeskus.

Projekt on rahastuse saanud Noorte Heaks projektikonkurssilt, mida viib läbi Haridus-ja Noorteamet.

Projekti eesmärk on aidata Tartu maakonna noortel tulla välja Covid-19 kriisist andes neile vajalikke meetodeid, kuidas enda vaimset tervist hoida ja parandada.
Projekti kirjutamisse ja elluviimisesse on kaasatud mitme noortekeskuse noored ning projekti mõte tuli samuti noortelt, kuna nad soovisid omavahel kokku saada ja kuulda, kuidas enda tervist hoida.
Projektist võtavad osa 14 noortekeskust Tartu maakonnast, mis edendab kohalikku koostööd noortekeskuste vahel. Noortekeskused, mis võtavad osa on ka Tervist edendavate noortekeskuste või Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse liikmed. Projekti üks eesmärkidest on ka omavahelise ja ülemaakonnalise koostöö tegemine ja edendamine.

Toimub 4 vaimse tervise päeva erinevatele vanusegruppidele:
7-10 aastased: 1. oktoober
11-12 aastased: 22.kotoober
13-14 aastased: 3. detsember
15+ aastased: november

Elva Valla Noortemalev: Elva rühma noored

Elva valla noortemalevas: Elva rühmas oli sellel aastal 14 noort ja kolm juhendajat.

Nädala jooksul tegime palju kasulikku tööd ja ka lõbutsesime. Korrastasime Seeneriiki, tegime heakorratöid ja värvimistöid Elva linnas ning värvisime Elva Avatud Noortekeskust.

Käisime Tartu Seikluspargis kõrgseiklusradadel seiklemas. Samuti käisime Põgenemistoas tubadest põgenemas ning värvisime ja kaunistasime enda malevasärke. Kolmapäeval oli marmoriseerimise töötuba, kus noored said ise teha tasse ja kaunite mustritega plaate. Ka töötukassast käis esindaja, kes rääkis ja seletas noortele tööseadust ja reegleid. Laupäeval andis Hanna Laius ülevaate rahatarkusest. Räägiti sellest, kuidas teha eelarvet ja sellest kinni pidada, mis on bitcoin ja kuidas osta aktsaid.

Malev ei oleks saanud toimud ilma Elva Huviala-ja Koolituseksuse vahvate juhendajateta, kes oma teotahte ja sooviga noortele midagi vahvat korraldada panid kokku maleva kava ja korraldasid lisaks tööle ka palju toredaid tegevusi. Soovime tänada Elva valda ja Haridus-ja Noorteametit, kes maleva toimumise oma toetustega üldse võimalikuks tegid. Kõige suurema pai ja tänu soovivad malevlased saata enda vahvale tööandjatele, kes malevalastele võimaluse ja esimese töökogemuse andsid.

Väike video ka malevasuvest!

Malevlased malevast:

“Juhendajad olid alati nõus aitama ning nad muretsesid ka kõigi pärast.”

“Tööülesanded olid suurepärased, sest on suur tõenäosus, et ma pean tulevikus värvima või pahteldama.”

“Ma õppisin seeni värvima. Ma õppisin kive puhastama, Ma õppisin pinkidelt värvi maha kraapima.”

“Kõigi koostöö meeldis väga, õhtused istumised ja jalutamised.”

Kui tunned, et sul soov ja võimalus järgmine suvi noortele pakkuda tööd võid juba täna võtta ühendust Elva Avatud Noortekeskusega, ega järgmine malev enam mägede taga ole.

Elva valla malevasuvi 2021

Sellel suvel on toimumas Elva Valla Noortemalev, kus on kokku 4 rühma:

Hellenurme-Rõngu: 2.-8. august (ilma ööbimiseta)

Rannu: 4.-10. juuli (ööbimisega) Registreerimine lõppenud.

Elva: 18.-24. juuli (ööbimisega) Registreerimine lõppenud.

Puhja: 2.-6. august (ilma ööbimiseta) Registreerimine lõppenud.

Mis malevates on toimunud, saad lugeda näiteks SIIT.

RÕNGU ANK #ärkametalveunest -sai hoos sisse

Ajal, mil on Eestis välja kuulutatud rangemad piirangud ja kokku ei ole võimalik teistega saada, otsustas Rõngu ANK meeskond tulla ise noorteni. Rõngu noortekeskuse meeskond tahab tõestada, et ka koroona-ajal on võimalik osa võtta huviringidest.

Esmaspäev-Neljapäev, 2 nädala vältel, ilmub Facebooki ürituse alla vastavalt teemale ülesanne, mis tuleb ära lahendada ja saata foto/video neile tõestuseks.

Ülesannete teemad:
Kokandus
Loodus
Käsitöö
Sport


Kõigi vahel, kes täidavad ülesandeid, loositakse välja hulganisti auhindu!!

Ülesannete lahendused tuleb postitada vastava ülesande postituse kommentaaridesse.

Edu!

Tee Elva vallale kingitus Vabariigi aastapäevaks

24. veebruaril möödub Eesti Vabariigi välja kuulutamisest 103 aastat. Selle puhul on Elva vald koostöös Elva Spordiga käima lükanud vahva mängu.

Nimelt on Elva Euroopa Spordilinn. Sellega seoses kogub Elva vald aasta lõpuks MILJON aktiivset kilomeetrit. Vabariigi aastapäeva puhul kutsume üles kõiki jätma Strava äppi mõne sõnumi või kujundi. Oma sõnumi või kujundi salvestamiseks ei pea tegema muud, kui tuleb mõelda läbi oma liikumistrajektoor, salvestada oma liikumine Strava äpiga ning pärast liikumise lõpetamist näete äpis oleval kaardil oma liikumise trajektoori.

Kõikide nende inimeste kaartidest, kes liiguvad Eesti Vabariigi sünnipäevanädalal ja jätavad oma liikumisega maha mõne sõnumi või toreda kujundi, tehakse Elva valla Facebooki lehel hääletus ning oma lemmikutele saavad hääle anda kõik inimesed. Rahvahääletuse tulemusel selgubki Elva miljoni pusa võitja.

Jälgitakse kindlasti ilmastikutingimusi ning pikendatakse vajadusel üleskutse aega.

NB! Oluline on, et sinu liikumise algus või lõpp (või kogu liikumine) oleks Elva vallas!

Kui palju kilomeetreid juba kogutud on? Seda saad vaadata Elva miljoni kodulehelt, kust leiad muu seas ka vajalikud juhendid: www.elvamiljon.ee

Jälgi kindlasti ka Elva miljoni lehekülge!

Noorsootöötajate tänusündmus ja TENKiga liitujad

5. veebruaril toimus 2020 aasta Tartumaa noorsootöötajate tänusündmus Luunja Jõesadamas. Üritus toimus välitingimustes ja oli väga meeleolukas.

Lisaks tänusündmusele said ka TENKiga liitunud noortekeskused kätte enda TENK tahvlid. Kaks Elva valla noortekeskust said samuti TENK- Tervist Edendav Noortekeskus liikmeks: Elva Avatud Noortekeskus ning Rannu Pere-ja Noortekeskus.

TENKi eesmärk on tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamine, süsteemse ennetustöö planeerimine ja kogukonna ning sidusvaldkondade kaasamine sellesse. Samuti noortevaldkonna töötajate tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidev täiendamine, enesekindluse arendamine ohuolukordades toimetulekuks.  Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud noortekeskustest, kes lähtuvad oma töös tervist edendavate noortekeskuste võrgustiku põhimõtetest, on nõus ellu viima TENKi eesmärke ja missiooni: tervist edendav noortekeskus on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja. Järgnevatel aastatel peetakse oluliseks hoida järgmist FOOKUST

 • Toetada laste ja noorte sotsiaalset toimetulekut
 • Toetada laste ja noorte vaimset tervis
 • Soosida laste ja noorte tervist toetavat käitumist

TENKi kohta rohkem saab lugeda siit.

Tartumaa noortefond

Kõigil Tartumaa noortel vanuses 12-26 on võimalik taodelda Tartumaa noortefondilt rahalisi vahendeid, et ellu viia enda projekt.

Tartumaa noortefondi 2021. aasta taotlusvoorud on 5. veebruaril, 5. aprillil  ja 4. juunil.

Noortefond annab võimaluse noorte- ja kogukonnaelu rikastamiseks. Noortefond toetab noorte ideid kuni 1000 € väärtuses projekti kohta.  

Lisainfot saab antud lingilt:

Taotlusvoorud toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” raames. Toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.  

Rõngus ja Hellenurmes toimus koolitus #hoogsees

20. november toimus Rõngu Rahvamajas seoses noorte-projektiga koolitus #hoogsees. Samuti toimus teine koolituspäev 27. november Avatud Hellenurme Noorekeskuses.

Koolituspäevad keskendusid ettevõtlusele, sotsiaalmeediale kui ka vabatahtlikkusele. Ettevõtlusest rääkis meile Robin Paring. Noortele rääkis Robin kuidas alustas tema internetis riietemüügi äriga (vt lähemalt riidevabrik instagramist). Noortele pakkus Robini esinemine palju huvi ja juba liikusid nende seas mõtted, kuidas alustada ise ettevõtlikusega. Samuti tegi ka noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak väikse ettekande ettevõtlikkuse ja ettevõtluse vahest.

Sotsiaalmeediast rääkis noortele Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Merilyn tõi näiteid, kuidas luua kaasahaaravaid postitusi ja andis ka noortele väikse ülesande sotsiaalmeedia postituse tegemise näol. Vabatahtlikkusest rääkis Andero Ojamets. Ta rääkis mis asi on üldse vabatahtlikus ja kuidas tema selleni jõudis. Ülesandena noortele andis Ta neil täita vabatahtliku passi. Vabatahtliku pass on leitav SIIT. Vabatahtliku passi on loonud Vabatahtlike värav.

Kõik aktiivsemad koolitusel osalejad said endale kingituseks raamatu “Minu elu kutse”. Esimesel koolituspäeval osales 12 noort ja teisel 14 noort.

Koolitust toetas Ideeviit, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium

« Older posts Newer posts »

© 2024 Elva ja Nõo noored

Theme by Anders NorenUp ↑